Toiveissa pohjoismainen ydinvoimaosaamisen keskus

03.11.23 | Uutinen
May Britt Lagesen presenterer forslaget om å opprette et nordisk senter for nukleær kompetanse
Photographer
Stine Østby

May Britt Lagesen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Norjan suurkäräjillä 2. marraskuuta 2023.

Pohjoismaiden neuvosto pyytää Pohjoismaiden hallituksia perustamaan pohjoismaisen ydinvoimaosaamisen keskuksen.

Pohjoismainen ydinvoimaosaamisen keskus

– Pohjoismaissa on asiantuntemusta ydinvoimaloiden käytöstäpoistosta. Nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus varmistaa pohjoismainen hyöty ja edistää turvallista ydinjätteen käsittelyä niin Pohjolassa kuin muuallakin maailmassa, sanoo norjalaisparlamentaarikko May Britt Lagesen. Hän on Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan jäsen.

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) mukaan maailman noin 420 ydinreaktorista yhteensä 200 on suljettava vuoteen 2050 mennessä.

IAEA antaa tunnustusta norjalaiselle Energiatekniikan instituutille, jota se kutsuu edelläkävijäorganisaatioksi. Instituutin laatimia digitaalisia simulaatioita ja 3D-malleja voidaan käyttää tukena koulutuksessa, mikä auttaa luomaan riskittömän ympäristön ydinreaktorien alasajossa.

Digiosaamista vahvistettava

Pohjoismainen ydinvoimaosaamisen keskus tarjoaisi puitteet ydinvoiman käytöstäpoistoon liittyvälle koulutukselle ja osaamisen vaihdolle koko Pohjolassa.

– Pohjolasta voi tulla tässä edelläkävijäalue, mutta se edellyttää nykyisen osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Jatkossa on tarvetta tekoälyyn ja robotiikkaan liittyvälle erikoisosaamiselle sekä fyysikoille, insinööreille ja ydinjätteen käsittelyn asiantuntijoille, Lagesen sanoo.

– Jopa 90 prosenttia jätteestä voidaan kierrättää käyttämällä ja kehittämällä uutta teknologiaa ja digitaalisia järjestelmiä. Tämä on tietysti tärkeää. Emme voi sulkea silmiä siltä, että kiertotaloudella on jatkossa ratkaiseva merkitys, Lagesen lisää. 

Merkitystä monilla aloilla

Ehdotuksen perustana on tietoisuus siitä, että reaktoreiden ammattitaitoinen ja ekologisesti kestävä alasajo vaatii alan koulutuksen ja oppimisen varmistamista. Lisäksi ajatuksena on, että ydinvoima-alan digiosaamisen vahvistamisesta on hyötyä monilla muillakin aloilla. Esimerkiksi digitaaliset simulaatiot ja 3D-mallit ovat tärkeitä työkaluja, kun sairaalahenkilökunnalle annetaan diagnostiikan ja kirurgian koulutusta.

Osaamiskeskushankkeen aloituskustannukset ovat suuret, mutta ne laskevat asteittain. Mukaan voitaneen ottaa myös kaupallisia toimijoita. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 22 kumppania, ja monet muutkin ovat ilmaisseet kiinnostuksensa.

Ehdotus lähtee seuraavaksi Pohjoismaiden ministerineuvoston käsittelyyn.