Det här beslutade Nordiska rådet på Sessionen 2023

16.11.23 | Nyhet
Plenum i Stortingssalen i Oslo, Sessionen 2023
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiska rådet antog 23 nya rekommendationer under sin session i Oslo 30.10–2.11.2023

På Nordiska rådets session i Oslo 2023 antog Nordiska rådet 23 nya rekommendationer till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna. Här är några av besluten som fattades då alla de 87 parlamentarikerna i Nordiska rådet möttes i plenum.

Lagstiftning mot ekocid

Nordiska rådet antog en rekommendation till Nordiska ministerrådet om att verka för att ekocid – det vill säga storskalig miljöförstöring – skall kriminaliseras och att ministerrådet deltar i relevanta internationella diskussioner för att sätta stopp för allvarliga förbrytelser mot den naturliga miljön såväl under krigstid som under fredstid.

Krafttag mot våld i nära relationer

Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna bör arbeta för att säkra jämförbar statistik för partnermord och våld i nära relationer, det säger Nordiska rådet i en av sina rekommendationer. Man påpekar att forskning från Norge visar på att i de flesta fall av partnermord har offret redan tidigare varit i kontakt med myndigheterna, vilket betyder att de kunde gå att förebygga. Man efterlyser också mer samarbete kring forskning om våld i nära relationer mellan de nordiska länderna.

Forskning inom atomenergi

Nordiska rådet vill att Nordiska ministerrådet utreder hur Norden bättre kunde samarbete kring kompetens inom det nukleära området. Man fokuserar främst på att Norden behöver de här kompetenserna för avveckling av befintlig kärnkraft. Norden kunde vara en föregångare inom det här området och ny kunskap inom området kunde också nyttjas internationellt. Enligt FN:s atomenergibyrå IAEA kommer 200 av världens 450 kärnkraftverk behöva stängas innan 2050.