NordMap: luo, jaa ja tulosta karttoja

17.06.15 | Uutinen
Nordmap
NordMap on uusi karttapalvelu, joka keskittyy Pohjoismaiden väestöön, työmarkkinoihin ja alueiden saavutettavuuteen. NordMapin avulla voi analysoida paikallisia ja alueellisia kehitystrendejä sekä luoda, jakaa ja tulostaa käyttäjäkohtaisia karttoja ilman aiempaa kartoitus- tai paikkatieto-osaamista.

Kartoista karttapalveluihin

Nordregio on tuottanut vuodesta 1997 laadukkaita karttoja, jotka havainnollistavat aluekehitystä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti. NordMapin kehityksessä on hyödynnetty Nordregion paikkatieto-osaamista sekä pohjoismaiselta väestö- ja hyvinvointityöryhmältä saatua rahoitusta, ja sen avulla pääsee entistä lähemmäksi paikkatietoa. Palvelun avulla voi rajata ja analysoida paikallisia ja alueellisia kehityskulkuja, ja se mahdollistaa helpon ja uudenlaisen vuorovaikutteisuuden sekä käyttäjäkohtaisten karttojen luomisen nopeasti.

Kenelle Nordmap on tarkoitettu?

NordMap tarjoaa kaikkien hallintotasojen suunnittelijoille ja päättäjille uudenlaisen välineen alueiden ja kuntien väliseen vertailuun yhteispohjoismaisesti. Se edistää pohjoismaista yhteistyötä antamalla käyttäjille mahdollisuuden tunnistaa samankaltaisia alueita sekä seurata pitkän aikavälin kehityskulkuja. NordMapin analyyttisyydestä hyötyvät myös pohjoismaiset ja ulkomaiset opettajat ja tutkijat, jotka voivat luoda sen avulla omia karttojaan.

Tervetuloa kokeilemaan osoitteeseen www.nordmap.se!