NordMap: Skapa, dela och skriv ut kartor

17.06.15 | Nyhet
Nordmap
NordMap är namnet på ett nytt nordiskt kartverktyg för demografi, arbetsmarknad och tillgänglighet i de nordiska länderna. Med NordMap kan du analysera lokala och regionala utvecklingstrender samt skapa, dela och skriva ut specialanpassade kartor utan tidigare erfarenhet av kartor eller GIS.

Från kartor till kartverktyg

Sedan 1997 är Nordregio känt för att göra kartor av hög kvalitet som visar regionala utvecklingsmönster inom ett brett spann av sociala, ekonomiska och miljörelaterade teman. Genom att utgå från vårt befintliga arbete med geografisk information och med hjälp av finansiering från den nordiska arbetsgruppen för demografi och välfärd har NordMap utvecklats för att du ska ha ännu närmare till geografiska data. Det gör det möjligt för dig att samla och analysera lokala och regionala utvecklingsmönster på ett mer effektivt sätt, enkelt interagera med uppgifterna på nya sätt och snabbt skapa skräddarsydda kartor.

Vem är Nordmap till för?

NordMap ger planerare och politiska beslutsfattare på alla nivåer en ny plattform för att märka ut regioner och kommuner på en övergripande nordisk nivå. Det främjar nordiskt samarbete genom att det gör det möjligt för användarna att identifiera områden med liknande regionala särdrag, liksom att följa utvecklingsmönster som har framkommit under årens lopp. Forskare och akademiker i Norden och utomlands kommer också att kunna dra nytta av de analytiska egenskaperna hos NordMap för att snabbt skapa sina egna kartor.

Välkommen att prova www.nordmap.se!