Pohjoismaiden ministerineuvoston arktinen yhteistyöohjelma 2018–2021 hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa

02.11.17 | Uutinen
Miljø, forskning og urfolk får støtte fra det Arktiske samarbeidsprogrammet
Valokuvaaja
Nikolaj Bock/Norden.org
Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Helsingin-istunnossaan 2. marraskuuta Pohjoismaiden ministerineuvoston kahdeksannen arktisen yhteistyöohjelman nimeltä ”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus”. Tämä on osoitus siitä, että Pohjoismaat haluavat jatkaa Arktiksen hyväksi tehtävää rakentavaa yhteistyötä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi arktinen yhteistyöohjelma vuosiksi 2018–2021 on nimeltään ”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus”. Kumppanuusulottuvuus on täysin keskeinen, kun Arktiksen haasteisiin ja tarpeisiin pyritään löytämään ratkaisuja.

”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus” viittaa jo nimellään yhteistyöhön, joka on Pohjoismaiden tunnusmerkki. Yhteistyötä tekemällä olemme vahvempia ja saamme aikaan tavallista parempia ratkaisuja. Näin ollen kumppanuudelle on annettu vahva painoarvo tulevassa pohjoismaisessa arktisessa yhteistyöohjelmassa.

Pohjoismaat sitoutuivat vuonna 2015 YK:n Agenda 2030:een ja sen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pohjola myös panostaa vahvasti tavoitteiden toteuttamiseen, mikä on nähtävissä ”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus” -ohjelmasta. Pohjoismaiden ministerineuvoston arktisen työn kannalta olennainen tavoite on numero 17, joka koskee globaalia kumppanuutta.

”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus” -ohjelman painopistealueina on neljä P:tä:

  1. Peoples (väestö)
  2. Planet (maapallo)
  3. Prosperity (kasvu ja hyvinvointi)
  4. Partnerships (kumppanuudet).

”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus” on järjestyksessä kahdeksas Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelma, joka keskittyy Arktiksen kehitykseen. Pohjoismaiden ministerineuvosto on käyttänyt arktisiin aloitteisiin noin 137 miljoonaa Tanskan kruunua vuodesta 1996 lähtien. Uuden arktisen yhteistyöohjelman vuosibudjetti on noin 9 miljoonaa Tanskan kruunua, joten seuraavien neljän vuoden aikana arktisiin hankkeisiin on tarkoitus käyttää vielä 36 miljoonaa Tanskan kruunua. Tämä on osoitus siitä, että pohjoismaisessa yhteistyössä on tehty jatkuvaa ja järjestelmällistä työtä Arktiksen tukemiseksi ja kehittämiseksi Pohjoismaiden toivomaan suuntaan. ”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus” tulee voimaan 1. tammikuuta 2018.