Pohjoismaiden ministerit tilaavat tulevaisuusraportin miehistä ja tasa-arvosta

05.11.14 | Uutinen
Pohjoismainen yhteistyö miesten ja poikien saamiseksi mukaan tasa-arvotyöhön on edistynyt viime aikoina aimo harppauksin. Nyt Pohjoismaiden tasa-arvoministerit asettavat työryhmän keräämään onnistuneimmat esimerkit eräänlaiseen tulevaisuuskatalogiin, jossa olisi kouriintuntuvia ehdotuksia siitä, miten maat voivat saavuttaa tasa-arvon alalla suurinta mahdollista pohjoismaista hyötyä.

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit keskustelivat maanantaina Kööpenhaminassa järjestetyssä kokouksessa miehistä, pojista ja tasa-arvosta.

– Monta vuotta olemme panostaneet onnistuneesti konferensseihin, kokouksiin ja tutkimukseen, ja nyt on tarkoitus kiteyttää työ konkreettisiksi ehdotuksiksi, joiden avulla Pohjoismaat voivat jatkaa eteenpäin ja saavuttaa parempia tuloksia. Esimerkiksi lainsäädäntöä on tarvetta tarkastella – ovatko lait riittävän selkeitä, jotta saamme miehet ja pojat osallistettua tasa-arvotyöhön, sanoo Islannin tasa-arvoministeri Eygló Harðardóttir, joka toimii tasa-arvoasiain ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2014.

Kauaskantoista työtä

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Tukholmassa 29. lokakuuta hyväksytyssä tasa-arvoministerien uudessa yhteistyöohjelmassa vuosiksi 2015–2018 nostetaan miesten ja poikien näkökulma läpileikkaavaksi teemaksi.

– On mielenkiintoista, että miehet eivät ole yliedustettuina ainoastaan yhteiskunnan ylimmissä kerroksissa, vaan myös alimmissa, kuten vankilatilastoissa. Tähän meidän kannattaa mielestäni perehtyä tarkemmin, sanoi Tanskan Manu Sareen, joka toimii vuonna 2015 vuorostaan tasa-arvoasiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

– Samalla kun haluamme osallistaa poikia ja miehiä, olisi tärkeää saada tasa-arvotaisteluun mukaan myös lisää naisia. Ainakin meillä Tanskassa keskustelu on hyvin kahtiajakautunutta. Naisia tarvitaan keskustelemaan enemmän esimerkiksi siitä, että yhä useammat miehet haluavat olla yhdessä lastensa kanssa avioerojen jälkeen. Asia on paljon monitahoisempi kuin uskoisi, Manu Sareen sanoo.

Naisasiasta miesten ongelmiin

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit totesivat maanantaina, että kun aiemmin puhuttiin miehistä ja tasa-arvosta, tarkoitettiin miesten osallistumista naisten tasa-arvotaisteluun, kun taas nykyään puhutaan pikemminkin miesten omista tasa-arvo-ongelmista, jotka liittyvät esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin, koulutukseen, isyyteen ja syrjäytymiseen.

– Hoivatyön tasa-arvoisempi jakautuminen perheissä edistää sekä naisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla että miesten roolia isinä. Perinteisesti naisvaltaisissa ammateissa toimivat miehet murtavat työmarkkinoiden sukupuolittumista ja edistävät molempien sukupuolten ura- ja työmahdollisuuksia. Myönteinen sivuvaikutus on, että sukupuolittuneisuudesta aiheutuvat miesten ja naisten väliset palkkaerot vähenevät, Eygló Harðardóttir toteaa.