Pohjoismaiden neuvoston valiokunta: ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa koskevan osaamisen vaihtoa lisättävä

12.09.23 | Uutinen
Barsebäck_avveckling av kärnkraft
Photographer
Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Pohjoismailla on paljon mahdollisuuksia vahvistaa ja kehittää maiden välistä osaamisen vaihtoa, joka liittyy ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tätä mieltä on Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta, joka ehdottaa pohjoismaisen ydinvoimaosaamisen keskuksen perustamista.

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) mukaan* maailmassa on nykyään noin 420 ydinreaktoria, joista runsaat puolet on suljettava vuoteen 2050 mennessä.  Käytöstäpoisto vaatii osaamista, ja Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta näkeekin mahdollisuuksia virkamiesten ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Pohjoismaiden välillä.

– Meidän on vahvistettava pohjoismaista osaamista, joka liittyy ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon ja näin syntyvien resurssien hyödyntämiseen. Eri Pohjoismailla on erilaisia vahvuuksia ja kyvykkyyksiä tällä alalla, mutta nyt ne pitäisi saada tuottamaan yhdessä pohjoismaista hyötyä. Yhteistyö vahvistaisi sekä osaamistasoa että alan tutkimusta, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Camilla Gunell.

Tavoitteena johtoasema

Ehdotuksen mukaan akateemista ja ammatillisista koulutusta tulisi täydentää käytännön osaamisen kehittämisellä, jotta ydinvoimaloiden käytöstäpoisto sujuisi turvallisesti ja jotta esimerkiksi hyvinvointialalla ja lääketeollisuudessa ilmeneviä uusia käyttöalueita voitaisiin kehittää.

Pohjoismainen keskus voisi edistää sitä, että ydinvoima-alalla on koulutettua työvoimaa. Lisäksi se voisi edistää osaamisen yhteensovittamista ja hyödyntämistä Pohjoismaiden yhteiseksi hyödyksi sekä vahvistaa pohjoismaisia resursseja niin, että maat voivat ottaa johtoaseman ydinvoimaosaamisen kehittämisessä.

Lopullinen käsittely istunnossa

Ehdotus käsiteltiin valiokunnan kokouksessa aiemmin tänä vuonna, minkä jälkeen se on ollut lausuntokierroksella Kestävä Pohjola-, Hyvinvointi Pohjolassa- ja Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnassa. Lausuntovastausten pohjalta valiokunta päätti syyskokouksessaan Kööpenhaminassa puoltaa ehdotusta, josta keskustellaan seuraavaksi Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa Oslossa viikolla 44.

*nucleardecomissioning.pdf (iaea.org)