Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto 2023 Renewcellille

31.10.23 | Uutinen
Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Valokuvaaja
Magnus Fröderberg, norden.org
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 ympäristöpalkinnon saa ruotsalainen Renewcell uraauurtavasta ratkaisustaan, jossa kierrätetään tekstiilijätettä ja muunnetaan se uusien vaatteiden ja tuotteiden raaka-aineeksi.

Renewcell on maailman johtavia kestävän teknologian yrityksiä. Yritys kierrättää tekstiilijätettä ja muuntaa sen patentoiduksi Circulose®-materiaaliksi, josta voidaan valmistaa uusia vaatteita. Renewcellin tuote on nykyisin ainoa teollisessa mittakaavassa valmistettu ja kaupallisesti saatavissa oleva tekstiilistä tekstiiliksi -kierrätysmateriaali, joka vastaa laadultaan neitseellisiä materiaaleja.

 

Ruotsalaisyritys vastaanotti palkinnon Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuudessa. Palkinnon jakoi Norjan kruununprinssipari, ja palkintosumma on 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).

Kiertotalousmuodin mahdollistaja

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 ympäristöpalkinnon teemana on tekstiilien kestävä tuotanto ja kulutus. Palkintolautakunta haluaa kohdistaa tämänvuotisella teemalla huomiota siihen, että Pohjola voi olla esikuvana, kun tekstiilien koko arvoketjussa toteutetaan välttämätön vihreä siirtymä ja mahdollistetaan muodin kiertotalous.

 

Palkintolautakunta toteaa perustelussaan muun muassa näin: ”Nykytilanteessa on ensisijaisesti vähennettävä kulutusta mutta myös pidennettävä tekstiilien käyttöikää ja omaksuttava kiertotalouspohjaisia liiketoimintamalleja. Renewcellin uraauurtava prosessi kierrättää tekstiilijätettä ja muuntaa sen uusien tekstiilien raaka-aineeksi, joten sillä on keskeinen rooli pyrittäessä siirtymään suljettuun tekstiilikiertoon ja mahdollistamaan muodin kiertotalous.”

Tämän vuoden palkinnon ehdokkaana oli kaikkiaan kuusi aloitetta.

 

Tämänvuotinen teema

Tekstiiliteollisuudella on monia sosiaalisia, ekologisia ja ilmastohaasteita. Kestävä tekstiilituotanto ja tekstiilien kulutuksen huomioiminen Pohjoismaissa voi auttaa edistämään kehitystä globaalilla tasolla. Tekstiilituotannossa ja tekstiilien kulutuksessa on vallalla liiketoimintamalli, jossa tuotetaan heikkolaatuista pikamuotia lisääntyvää kulutusta varten. Tuotannossa poljetaan usein ihmisoikeuksia ja käytetään alipalkattua työvoimaa. Tekstiili- ja vaateteollisuuden moniulotteisten ja systeemisten ongelmien takia muutoksia tarvitaan monilla eri tasoilla, ja samalla myös toimijoiden on muututtava.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen ympäristöyhteistyöhön. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen ympäristötyöhön. Palkinto on suuruudeltaan noin 40 000 euroa.