Renewcell fick Nordiska rådets miljöpris 2023

31.10.23 | Nyhet
Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordiska rådets miljöpris 2023 går till Renewcell från Sverige för företagets banbrytande lösning att återvinna och återskapa textilavfall till nya kläder och nya produkter.

Renewcell är ett av världens ledande företag inom sustaintech. De insamlar och återanvänder textilavfall som de återskapar till det patenterade textilmaterialet Circulose®, som kan användas till nya kläder. Renewcells produkt är för närvarande det enda kommersiellt återanvända textil-till-textilmaterial av jungfrulig kvalitet, som används i stor skala.

 

Det svenska företaget mottog häromkvällen årets pris på Nordiska rådets prisutdelning. Priset utdelades av det norska kronprinsparet. Prissumman är 300 000 danska kronor.

De möjliggör en cirkulär modeindustri

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2023 är hållbar produktion och konsumtion av textilier. Med detta tema vill bedömningskommittén sätta fokus på hur Norden kan vara föregångare i den nödvändiga omställningen i hela textilvärdekedjan och möjliggöra en cirkulär modeindustri.

 

I bedömningskommitténs motivering för årets vinnare sägs bland annat: ”I en situation där vi först och främst måste minska konsumtionen, men också förlänga textiliernas livstid och introducera cirkulära affärsmodeller, är Renewcells banbrytande process för att återvinna och återskapa textilavfall till nya textilier central för att sluta kretsloppet inom textilindustrin och möjliggöra en cirkulär modeindustri.”


Totalt sju projekt var nominerade till årets pris.

 

Om årets tema

Inom textilindustrin finns många utmaningar, såväl sociala som miljö- och klimatmässiga. Hållbar textilproduktion och större hänsyn till konsumtionen i Norden kan bidra till att främja utvecklingen på global nivå. Den dominerande affärsmodellen inom produktion och konsumtion av textilier bygger alltjämt på snabbmode av låg kvalitet samt ökad förbrukning. Textiltillverkning trampar ofta på de mänskliga rättigheterna och använder underbetald arbetskraft. De flerdimensionella och systemiska problemen i textil- och klädindustrin innebär att det behövs förändringar på flera nivåer och av flera aktörer.

Om Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan föreslå kandidater till priset. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Vinnaren belönas med 300 000 DKK.