Pohjoismaiden suurlähetystöistä voi tulla vieläkin tärkeämpiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjiä

26.09.23 | Uutinen
jämställdhetsministrar på Harpa
Valokuvaaja
Sigurjon Ragnar
Pohjoismaiden tasa-arvoministerit jatkavat kansainvälisen tasa-arvotaantuman torjumista. He haluavat muun muassa tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden suurlähetystöjen kanssa tietyissä maissa edistääkseen naisten ja LGBTI-ihmisten oikeuksia. Ministerit teettävät myös tutkimuksen maskuliinisuudesta ja miesten tasa-arvoasenteista Pohjoismaissa.

– On erittäin tärkeää jatkaa tasa-arvoon ja LGBTI-oikeuksiin kohdistuvan taantuman torjumista. Meillä on Pohjoismaissa pitkät ja menestyksekkäät perinteet tasa-arvo- ja LGBTI-yhteistyöstä, ja velvollisuutenamme on olla mukana taistelemassa naisten ja LGBTI-ihmisten oikeuksiin kohdistuvia uhkia vastaan, sanoo Islannin pääministeri ja tasa-arvoministeri Katrín Jakobsdóttir. Islanti on Pohjoismaiden ministerineuvoston tämän vuoden puheenjohtajamaa. 

Elinolot ja oikeudet heikentyneet

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit totesivat jo kaksi vuotta sitten, että yleinen tasa-arvo – ja varsinkin naisten, tyttöjen ja LGBTI-ihmisten oikeudet – ovat taantumassa.  

Kyse on seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien heikkenemisestä monissa maissa sekä yleistyvästä verkkoväkivallasta, joka kohdistuu naisiin enemmän kuin miehiin. Kyse on myös LGBTI-ihmisiin kohdistuvasta väkivallasta ja heidän elinolojensa heikkenemisestä. 

Yhteispohjoismaisia viestejä

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit kuvaavat vuonna 2022 julkaisemassaan suunnitelmassa ”Pushing back the push-back” keinoja tasa-arvotaantuman torjumiseksi. He haluavat esimerkiksi puhua tasa-arvo- ja ihmisoikeusasioista yhteispohjoismaisella äänellä ja luoda painetta kansainvälillä neuvottelu- ja muilla foorumeilla.  

Uusia panostuksia

Esimerkiksi maaliskuussa Pohjoismaiden tasa-arvoministerit keskustelivat sukupuoleen perustuvan verkkoväkivallan ehkäisystä YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 67. istunnossa New Yorkissa. Viesti oli selkeä: Pohjoismaat ovat valmiina panemaan vastaan niille, jotka haraavat tasa-arvoa vastaan. 

Reykjavikin-kokouksessaan 26. syyskuuta tasa-arvoministerit päättivät jatkaa panostuksia, jotka liittyvät ”Pushing back the push-back” -suunnitelmaan. 

Kampanja nuorten vihapuheen ehkäisemiseksi

Ministerien päättämistä panostuksista voidaan mainita nuorille pohjoismaalaisille suunnattu valistuskampanja, jolla pyritään ehkäisemään vihapuhetta ja häirintää.  

Ministerit rahoittavat myös uutta tutkimusta maskuliinisuudesta ja miesten tasa-arvoasenteista Pohjoismaissa. 

Lisäksi ministerit käynnistävät tasa-arvotaantumaa torjuvan strategisen yhteistyön eri puolilla maailmaa sijaitsevien Pohjoismaiden suurlähetystöjen kanssa. 

Työhön voi sisältyä mielipidevaikuttamista tai yhteistoimintaa tasa-arvoa ja LGBTI-oikeuksia edistävien järjestöjen kanssa.

”Suurempi tarve kuin koskaan”

Panostukset käynnistyvät vuonna 2024, jolloin Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana on Ruotsi.

– Pohjolan tulee toimia kirittäjänä kansainvälisessä tasa-arvotyössä ja LGBTI-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisessä. Työlle on nyt ehkä suurempi tarve kuin koskaan. Odotan jo Ruotsin tasa-arvoministerinä sitä, että saan ottaa ensi vuonna vetovastuun tasa-arvoasiain ministerineuvostosta ja edistää näitä pohjoismaisia ydinarvoja, sanoo Ruotsin tasa-arvoministeri Paulina Brandberg.