Nordiska ambassader kan bli en ännu viktigare röst för jämställdhet och lika rättigheter

26.09.23 | Nyhet
jämställdhetsministrar på Harpa
Photographer
Sigurjon Ragnar
De nordiska jämställdhetsministrarna fortsätter att ”trycka tillbaka” motståndet mot jämställdhet runt om i världen. Bland annat vill de samarbeta med nordiska ambassader i utvalda länder om att främja kvinnors och lgbti-personers rättigheter. Ministrarna sätter också igång en studie om maskulinitet och mäns inställning till jämställdhet i Norden.

-   Det är oerhört viktigt att fortsätta bekämpa bakslagen mot jämställdhet och lgbti-rättigheter. Vi har en lång och framgångsrik historia av nordiskt samarbete kring jämställdhet och lgbti-rättigheter. Det är vår plikt att bidra till kampen där kvinnors och lgbti-personers rättigheter är hotade, säger Katrín Jakobsdóttir, statsminister och jämställdhetsminister på Island som i år är ordförandeland i Nordiska ministerrådet. 

Sämre livsvillkor och rättigheter

Redan för två år sedan noterade jämställdhetsministrarna en ny våg av bakslag, mot jämställdhet i allmänhet, och mot flickors, kvinnors och lgbti -personers rättigheter i synnerhet.  

Det handlar exempelvis om försämrade sexuella och reproduktiva rättigheter i ett antal länder, och om ett växande online-våld som oftare drabbar kvinnor, världen över. Och det handlar om våld och försämrade livsvillkor för lgbti-personer. 

Samstämmiga nordiska budskap

I “Pushing back the push-back, a Nordic Roadmap” från 2022 beskriver de Nordiska jämställdhetsministrarna hur de vill bemöta motståndet, bland annat genom 
att tala med en samstämmig nordisk röst i jämställdhets- och rättighetsfrågor och om att skapa ett tryck vid internationella förhandlingar och mötesplatser.  

Nya satsningar

Med det tydliga budskapet “The Nordic countries are ready to push back the opposition to gender equality” diskuterade exempelvis de nordiska jämställdhetsministrarna lösningar på könsbaserat online-våld på FN:s jämställdhetstoppmöte CSW67 i New York i mars. 

Vid sitt möte i Reykjavik den 26 september beslöt jämställdhetsministrarna fortsätta sina satsningar inom ramen för ”Pushing back the push-back”. 

Kampanj ska förebygga hat bland unga

De satsningar ministrarna beslutade om handlar bland annat om en medvetandehöjande kampanj riktad mot unga nordbor, för att förebygga och bekämpa hate-speech och trakasserier.  

Ministrarna beslöt också att finansiera en ny studie om maskulinitet och mäns syn på jämställdhet i Norden. 

Ministrarna sätter också igång ett strategiskt arbete tillsammans med utvalda ambassader runt om i världen för att bemöta bakslagen mot jämställdhet. 


Detta kan ske genom samarbete med organisationer som arbetar för jämställdhet och lgbti-rättigheter, eller genom opinionsbildande arbete. 

"Mer angeläget än någonsin"

Satsningarna sätter igång nästa år, 2024, när Sverige är ordförandeland i ministerrådet.

- Norden ska vara en kraft för att driva på det internationella jämställdhetsarbetet och främja hbtqi-personers lika rättigheter, det är kanske mer angeläget än någonsin. Som Sveriges jämställdhetsminister ser jag mycket fram emot att ta över ordförandeskapet i Nordiska ministerådet för Jämställdhet nästa år och arbeta för dessa nordiska kärnvärden, säger Paulina Brandberg, jämställdhetsminister i Sverige.