Nordiske ambassader kan bli en enda viktigere stemme for likestilling og like rettigheter

26.09.23 | Nyhet
jämställdhetsministrar på Harpa
Fotograf
Sigurjon Ragnar
De nordiske likestillingsministrene fortsetter å “presse tilbake” motstanden mot likestilling rundt i verden. Blant annet vil de samarbeide med nordiske ambassader i utvalgte land om å fremme kvinners og lgbti-personers rettigheter. Ministrene setter også i gang en studie om maskulinitet og menns innstilling til likestilling i Norden.

– Det er uhyre viktig å fortsette å bekjempe tilbakeslagene mot likestilling og lgbti-rettigheter. Vi har en lang og framgangsrik historie med nordisk samarbeid om likestilling og lgbti-rettigheter. Det er vår plikt å bidra til kampen der kvinners og lgbti-personers rettigheter er truet, sier Katrín Jakobsdóttir, statsminister og likestillingsminister på Island, som i år er formannskapsland i Nordisk ministerråd. 

Dårligere levekår og rettigheter

Allerede for et år siden noterte likestillingsministrene en ny bølge av tilbakeslag mot likestilling generelt og mot jenters, kvinners og lgbti-personers rettigheter spesielt.  

Det handler for eksempel om forverrede seksuelle og reproduktive rettigheter i en rekke land, og om en voksende nettvold som oftere rammer kvinner, verden over. Og det handler om vold og forverrede levekår for lgbti-personer. 

Enhetlige nordiske budskap

I “Pushing back the push-back, a Nordic Roadmap” fra 2022 beskriver de nordiske likestillingsministrene hvordan de vil imøtegå motstanden, blant annet ved 
å snakke med en enhetlig nordisk stemme i likestillings- og rettighetsspørsmål og om å skape et trykk ved internasjonale forhandlinger og møteplasser.  

Nye satsinger

Med det tydelige budskapet “The Nordic countries are ready to push back the opposition to gender equality” diskuterte for eksempel de nordiske likestillingsministrene løsninger på kjønnsbasert nettvold på FNs likestillingstoppmøte CSW67 i New York i mars.

På sitt møte i Reykjavík 26. september vedtok likestillingsministrene å videreføre sine satsinger innenfor rammen for “Pushing back the push-back”. 

Kampanje skal forebygge hat blant unge

Satsingene ministrene fattet vedtak om, handler blant annet om en bevissthetsøkende kampanje rettet mot unge i Norden, for å forebygge og bekjempe hatprat og trakassering.  

Ministrene vedtok også å finansiere en studie om maskulinitet og menns syn på likestilling i Norden. 

Ministrene setter også i gang et strategisk arbeid sammen med utvalgte ambassader rundt i verden for å imøtegå tilbakeslagene mot likestilling. 


Dette kan skje ved samarbeid med organisasjoner som arbeider for likestilling og lgbti-rettigheter, eller ved opinionsdannende arbeid.

“Mer maktpåliggende enn noen gang”

Satsingene setter i gang neste år, i 2024, da Sverige er formannskapsland i ministerrådet.

– Norden skal være en kraft for å få fart på det internasjonale likestillingsarbeidet og fremme lgbti-personers like rettigheter. Det er kanskje mer maktpåliggende enn noen gang. Som Sveriges likestillingsminister ser jeg veldig fram til å ta over formannskapet i Nordisk ministerråd for likestilling neste år og arbeide for disse nordiske kjerneverdiene, sier Paulina Brandberg, likestillingsminister i Sverige.