Nordiske ambassader kan blive en endnu vigtigere stemme for ligestilling og lige rettigheder

26.09.23 | Nyhed
jämställdhetsministrar på Harpa
Fotograf
Sigurjon Ragnar
De nordiske ligestillingsministre fortsætter med at svare igen på modstanden mod ligestilling rundt om i verden. Blandt andet vil de samarbejde med de nordiske ambassader i en række udvalgte lande om at fremme kvinders og LGBTI+-personers rettigheder. Ministrene igangsætter også et studie om maskulinitet og mænds syn på ligestilling i Norden.

– Det er utrolig vigtigt at fortsætte med at bekæmpe tilbagegangen for ligestilling og LGBTI+-rettigheder. Vi har en lang og succesfuld historie for nordisk samarbejde om ligestilling og lgbti+-rettigheder. Det er vores pligt at bidrage til kampen, nu hvor kvinders og LGBTI+-personers rettigheder er truet, siger Katrín Jakobsdóttir, statsminister og ligestillingsminister i Island, som i år er formandsland i Nordisk Ministerråd. 

Dårligere livsvilkår og rettigheder

Allerede for to år siden bemærkede ligestillingsministrene en ny bølge af tilbageslag for ligestilling i almindelighed og for pigers, kvinders og LGBTI+-personers rettigheder i særdeleshed.  

Det drejer sig for eksempel om forværrede seksuelle og reproduktive rettigheder i en række lande og om stigende digital vold i hele verden, som oftere rammer kvinder. Og det drejer sig også om vold og dårligere livsvilkår for LGBTI+-personer. 

Samstemmende nordiske budskaber

I "Pushing back the push-back, a Nordic Roadmap" fra 2022 beskriver de nordiske ligestillingsministre, at de blandt andet vil imødegå modstanden ved 
at tale med en fælles nordisk stemme i ligestillings- og rettighedsspørgsmål og ved at skabe et pres ved internationale forhandlinger og møder.  

Nye satsninger

Med det tydelige budskab "The Nordic countries are ready to push back the opposition to gender equality" diskuterede de nordiske ligestillingsministre eksempelvis løsninger på kønsbaseret digital vold ved FN's ligestillingstopmøde, CSW67, i New York i marts. 

Ligestillingsministrene besluttede på deres møde i Reykjavik den 26. september at fortsætte deres satsninger inden for rammerne af "Pushing back the push-back". 

Kampagne skal forebygge had blandt unge

De satsninger, som ministrene blev enige om, handler blandt andet om en bevidsthedsskabende kampagne, som er rettet mod unge nordboere, for at forebygge og bekæmpe hadefuld tale og chikane.  

Ministrene besluttede også at finansiere et nyt studie om maskulinitet og mænds syn på ligestilling i Norden. 

Ministrene sætter desuden gang i et strategisk arbejde sammen med en række udvalgte ambassader rundt om i verden for at imødegå tilbagegangen for ligestilling. 


Dette kan ske via samarbejde med organisationer, som arbejder for ligestilling og LGBTI+-rettigheder eller gennem holdningsdannende arbejde. 

"Vigtigere end nogensinde"

Satsningerne igangsættes i 2024, når Sverige er formandsland for ministerrådet.

– Norden skal være en drivende kraft i det internationale ligestillingsarbejde og fremme LGBTI+-personers lige rettigheder, og det er muligvis vigtigere end nogensinde. Som Sveriges ligestillingsminister glæder jeg mig meget til at overtage formandskabet i Nordisk Ministerråd for Ligestilling næste år og arbejde for disse nordiske kerneværdier, siger Paulina Brandberg, som er ligestillingsminister i Sverige.