Pohjoismais-venäläinen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma ottaa vastaan hanke-ehdotuksia

30.03.17 | Uutinen
Skog
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Luoteis-Venäjän ympäristö- ja ilmastohankkeiden toteuttamista tukeva uusi pohjoismais-venäläinen ohjelma julkistaa ensimmäisen ehdotuspyyntönsä.

Ympäristö- ja ilmastoyhteistyön ohjelman (PECC) tavoitteena on edistää välittömien ympäristö- ja ilmastoparannuksien saavuttamista Luoteis-Venäjällä ja johtaa välillisiin parannuksiin Pohjoismaissa, Baltian maissa ja koko Barentsin alueella. Tavoitteeseen pyritään tukemalla tarkoituksenmukaisia luoteisvenäläisiä alue- ja paikallistason hankkeita.

Rahoitusta on tarjolla verkostoitumiseen, tiedonvälitykseen, valmiuksien kehittämiseen sekä varuste-, tekniikka- ja infrastruktuuri-investointeihin seuraavilla aloilla: uusiutuvat energianlähteet, energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen, entistä puhtaampi tuotanto ja kestävä kulutus, kestävä kaupunki- ja maankäytön suunnittelu sekä luonnonsuojelu.

Rahoitusta voidaan myöntää kumppanuuksille, joissa on mukana pohjoismaisia alue- ja kuntatason ei-kaupallisia laitoksia, järjestöjä tai viranomaisia ja niitä vastaavia hyväksyttyjä kumppaneita Luoteis-Venäjällä. Kaupalliset toimijat eivät voi hakea rahoitusta tai toimia kumppaneina, mutta ne voivat tarjota asiaankuuluvaa tekniikkaa ja palvelua järkevin taloudellisin ehdoin. Valituille ehdotuksille voidaan myöntää 30 000–200 000 euron rahoitus, kunhan tietyt yhteisrahoitusvaatimukset täyttyvät.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme hallinnoida tätä uutta ympäristöalan tukiohjelmaa ja saimme jo ennen ehdotuspyynnön julkistamista monia kiinnostavia hanketiedusteluja”, toteaa Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOn vanhempi erityisasiantuntija Henrik G. Forsström.

Hakemukset lähetetään erillisestä hakusivustosta, ja hakuaika päättyy 15. toukokuuta 2017. Hakuprosessia ja -ilmoitusta koskevat tiedustelut tulee lähettää järjestelmän kautta osoitteeseen pecc@nefco.fi viimeistään 12. huhtikuuta 2017.

Ohjelman kokonaisrahoitus on 1,1 miljoonaa euroa, josta vastaavat Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä Barents Hot Spots Facility -rahasto (BHSF), jota NEFCO on hallinnoinut vuodesta 2004 lähtien. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusosuus on 6 miljoonaa Tanskan kruunua ja BHSF:n osuus enintään 300 000 euroa.