Nordisk-ryskt miljö- och klimatprogram tar emot projektförslag

30.03.17 | Nyhet
Skog
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Det nya nordisk-ryska programmet för genomförande av miljö- och klimatprojekt i nordvästra Ryssland lanserar sin första ansökningsomgång.

Syftet med programmet för miljö- och klimatsamarbete (PECC) är att direkt bidra till att skapa en förbättrad ställning för miljön och klimatet i nordvästra Ryssland samt att indirekt bidra till förbättringar i Norden, Baltikum och hela Barentsregionen genom att stödja relevanta projekt på regional och lokal nivå i nordvästra Ryssland.

Finansiering kan fås för att bygga nätverk, sprida information, förbättra kapacitet samt för investeringar i utrustning, teknik och infrastruktur inom områdena förnybara energikällor, energisparande och förbättrad energieffektivitet, renare produktion och hållbar konsumtion, hållbar stad och markanvändningsplanering samt naturskydd.

Finansiering kan beviljas till partnerskap mellan nordiska icke-kommersiella institutioner, organisationer eller myndigheter på regional eller kommunal nivå och deras motsvarande kvalificerade partner i nordvästra Ryssland. Kommersiella företag kan inte ansöka om finansiering eller vara partner, men kan bidra med adekvat teknik och tjänster på kommersiella villkor. Utvalda förslag kan beviljas finansiering med 30 000–200 000 euro beroende av vissa krav på samfinansiering.

”Vi är mycket glada över att administrera detta nya finansieringsprogram för genomförande av miljöprojekt i Ryssland. Vi har redan fått många intressanta projektförfrågningar före första ansökningsomgången”, säger Henrik G. Forsström, seniorrådgivare på NEFCO.

Ansökningar kan skickas via programmets webbplats fram till 15 maj 2017. Frågor om ansökningsprocessen och utlysningen ska skickas genom ansökningssystemet eller till pecc@nefco.fi senast 12 april 2017.

Det totala anslaget för programmet är 1,1 miljoner euro. Pengarna kommer från Nordiska ministerrådet och Barents Hot Spots Facility (BHSF), en fond som sedan 2004 förvaltas av Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Nordiska ministerrådet bidrar med 6 miljoner danska kronor och BHSF med upp till 300 000 euro.