Pohjoismaisessa hankkeessa selvitetään lentoliikenteen biopolttoaineita

23.02.15 | Uutinen
Fly
Valokuvaaja
Eivind Sætre
Pohjoismaiden ministerineuvosto aloittaa nyt selvityksen lentoliikenteen biopolttoaineiden kaupallisista ja ekologisista mahdollisuuksista. Lentoliikenteen osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä on noin kaksi prosenttia, ja määrä on kasvussa. Tämä on pahasti ristiriidassa muihin sektoreihin kohdistuvien päästövähennysvaatimusten kanssa.

Toisin kuin tie- ja meriliikenteellä, lentoliikenteellä on vain vähän mahdollisuuksia toimintansa viherryttämiseen. Sähkö- ja aurinkolentokoneisiin siirtyminen on vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta sitä ennen maailman suurimpiin ilmastopahiksiin kuuluva lentoliikenne voi saada vetoapua biopolttoaineista.

Tanskan ilmasto-, energia- ja rakennusministeri Rasmus Helveg Pedersen ehdotti pohjoismaisille kollegoilleen syksyllä, että Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittäisi edistyksellisten biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä Tanskan puheenjohtajakaudella vuonna 2015.– Toivottavasti saamme yhdessä selvitettyä, onko lentoliikenteen biopolttoaineissa vihreää kasvupotentiaalia. Yksinään Tanska ei pystyisi luotsaamaan tätä kehitystä, mutta näkymät voivat olla tyystin toisenlaiset, jos kokoamme voimat pohjoismaisella tasolla, Rasmus Helveg Petersen toteaa.Työn tulokset esitellään vuonna 2016 pidettävässä konferenssissa. Ilmastopotentiaalin lisäksi lentoliikenteen biopolttoaineilla voi olla suuria kaupallisia mahdollisuuksia.

Vihreää lentoliikennettä

YK:n alainen Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) pohtii vuoden 2016 yleiskokouksessaan poliittisia toimintakeinoja, joilla voidaan vähentää ilmailualan hiilidioksidipäästöjä. Tanskan ilmastoministerin mukaan edessä on kuitenkin vielä monia haasteita, jos vuonna 2016 mielitään päästä yksimielisyyteen uusista toimista.

– Toivottavasti pääsemme pohjoismaisen hankkeen myötä paremmin perille edistyksellisten biopolttoaineiden käytöstä lentoliikenteessä. Siten voisimme myös auttaa sektoria osallistumaan kansainvälisten ilmastotavoitteiden toteutukseen. Lentoliikenteen pitää ehdottomasti aloittaa viherryttäminen, Rasmus Helveg Petersen summaa.Pohjoismaiden ministerineuvosto vie vuosina 2015–2016 päätökseen myös vihreän kasvun aloitteen, jonka Pohjoismaiden pääministerit käynnistivät vuonna 2011. Yhdessä sen osahankkeista selvitetään pohjoismaisten biojalostamojen kehittämistä, ja koko hankkeella ministerineuvosto tukee osaltaan Pariisin ilmastokokouksen (COP 21) valmistelua. Katso lisää osoitteesta www.norden.org/greengrowth.