Nordiskt projekt ska utveckla biobränslen till flyg

23.02.15 | Nyhet
Fly
Fotograf
Eivind Sætre
Nordiska ministerrådet startar nu en utredning om klimatpotentialen och den kommersiella potentialen för användning av biobränslen till flyg. Internationell luftfart står för cirka två procent av de globala koldioxidutsläppen – och siffran stiger. Utvecklingen står i bjärt kontrast till satsningen på att få andra sektorer att minska sina koldioxidutsläpp.

Luftfarten har i motsats till andra transportsätt som exempelvis vägtrafik eller sjöfart mycket få möjligheter idag att ställa om sig i en grönare riktning. El- och soldrivna flyg ligger långt in i framtiden, men biobränslen kan visa sig vara vägen framåt för luftfarten, som är en av de mest förorenande klimatsyndarna.

Danmarks klimat-, energi- och byggminister Rasmus Helveg Petersen föreslog i höstas för sina nordiska kolleger att man under det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet år 2015 undersöker de nordiska möjligheterna för att använda avancerade biobränslen till flyg.– Det är min förhoppning att vi med det nordiska arbetet kommer att ta reda på om det döljer sig en grön tillväxtpotential i biobränslen för flyg. Den utvecklingen kan Danmark knappast driva ensamma, men perspektiven kan visa sig vara helt annorlunda om vi på ett nordiskt plan kan samla de styrkor vi har i varje land för sig, säger Rasmus Helveg PetersenResultatet av arbetet kommer att presenteras på en konferens 2016. Utöver klimatvinsten kan biobränslena för flyg också visa sig ha en stor kommersiell potential.

Grön luftfart

FN:s luftfartsorganisation ICAO ska på sin generalförsamling år 2016 diskutera politiska styrmedel som kan minska koldioxidutsläppen inom luftfartssektorn. Det finns dock fortfarande många utmaningar om man under 2016 ska uppnå enighet om nya åtgärder, menar den danska klimatministern.

– Jag hoppas att vi med det nordiska initiativet blir mycket mer kunniga inom avancerade biobränslen för flyg och därmed kan hjälpa sektorn med att bidra till de globala klimatambitionerna. Det är helt nödvändigt att luftfarten också kommer igång med en grön omställning, avslutar Rasmus Helveg Petersen.Nordiska ministerrådet avslutar under 2015 och 2016 också det initiativ för grön tillväxt som de nordiska statsministrarna startade år 2011. Ett av projekten inom ramen för initiativet arbetar med potentialen i att utveckla bioraffinaderier på ett nordiskt plan och det samlade initiativet blir en del av Nordiska ministerrådets bidrag till arbetet fram till COP21 – se mer på www.norden.org/greengrowth