Nordisk prosjekt skal utvikle biobrennstoff til fly

23.02.15 | Nyhet
Fly
Fotograf
Eivind Sætre
Nordisk ministerråd setter nå i gang en utredning om klimapotensialet og det kommersielle potensialet for bruk av biobrennstoff til fly. Internasjonal luftfart står for cirka to prosent av de globale CO 2 -utslippene – og tallet er stigende. Utviklingen står i skjærende kontrast til innsatsen med å få andre sektorer til å redusere sine CO 2 -utslipp.

Luftfarten har, i motsetning til andre transportformer som veitrafikk eller sjøfart, svært få muligheter for å omstille seg i en grønnere retning i dag. El- og soldrevne fly ligger langt ute i framtiden, men biobrennstoff kan vise seg å være veien fram for luftfarten, som er en av de mest forurensende klimasynderne.

Danmarks klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen foreslo i høst for sine nordiske kollegaer at man under det danske formannskapet for Nordisk ministerråd i 2015 skal undersøke de nordiske mulighetene for å bruke avansert biobrennstoff til fly.– Det er mitt håp at vi med det nordiske arbeidet finner ut om de ligger et grønt vekstpotensial i biobrennstoff til fly. Den utviklingen kan Danmark neppe drive alene, men perspektivene kan vise seg å være helt annerledes hvis vi på nordisk plan får samlet de styrkene vi hver især har, uttaler Rasmus Helveg Petersen.Resultatene av arbeidet vil bli presentert på en konferanse i 2016. I tillegg til klimagevinsten kan biobrennstoff til fly også vise seg å ha et stort kommersielt potensial.

Grønn luftfart

FNs luftfartsorganisasjon ICAO skal på sin generalforsamling i 2016 drøfte politiske virkemidler som kan redusere luftfartssektorens CO2-utslipp. Det finnes imidlertid fortsatt mange utfordringer hvis man i 2016 skal komme til enighet om nye tiltak, mener den danske klimaministeren.

– Jeg håper at vi med det nordiske initiativet får mye mer kunnskap om avansert biobrennstoff til fly og dermed kan hjelpe sektoren med å bidra til de globale klimaambisjonene. Det er helt nødvendig at også luftfarten kommer i gang med en grønn omstilling, slutter Rasmus Helveg Petersen.Nordisk ministerråd avslutter i løpet av 2015 og 2016 også initiativet for grønn vekst som de nordiske statsministrene satte i gang i 2011. Et av prosjektene under initiativet arbeider med potensialet i å utvikle bioraffinerier på nordisk plan, og det samlede initiativet blir en del av ministerrådets bidrag til arbeidet opp mot COP21 – se mer på www.norden.org/greengrowth