Nordisk projekt skal udvikle biobrændstoffer til fly

23.02.15 | Nyhed
Fly
Fotograf
Eivind Sætre
Nordisk Ministerråd igangsætter nu en udredning om klimapotentialet og det kommercielle potentiale for anvendelsen af biobrændstoffer til fly. International luftfart tegner sig for cirka to procent af den globale CO2-udledning – og tallet er stigende. Udviklingen står i skærende kontrast til indsatsen med at få andre sektorer til at reducere deres CO2-udledning.

Luftfarten har, i modsætning til  andre transportformer som vejtrafik eller søfart, meget få muligheder i dag for at omstille sig i en mere grøn retning. El- og soldrevne fly ligger langt ude i fremtiden, men biobrændstoffer kan vise sig at være vejen frem for luftfarten, som er en af de mest forurenende klimasyndere.

Danmarks Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen foreslog i efteråret sine nordiske kollegaer, at man under det danske formandskab i 2015 for Nordisk Ministerråd undersøger de nordiske muligheder for at anvende avancerede biobrændstoffer til fly.- Det er mit håb, at vi med det nordiske arbejde finder ud af, om der gemmer sig et grønt vækstpotentiale i biobrændstoffer til fly. Den udvikling kan Danmark næppe drive alene, men perspektiverne kan vise sig at være helt anderledes, hvis vi på nordisk plan får samlet de styrker, vi hver især har, udtaler Rasmus Helveg PetersenResultaterne af arbejdet vil blive præsenteret på en konference i 2016. Udover klimagevinsten kan biobrændstoffer til fly også vise sig at have et stort kommercielt potentiale.

Grøn luftfart

FN’s luftfartsorganisation ICAO skal på sin generalforsamling i 2016 drøfte politiske virkemidler, der kan reducere luftfartssektorens CO2-udledning. Der er dog fortsat mange udfordringer, hvis man i 2016 skal nå til enighed om nye tiltag, mener den danske klimaminister.

- Jeg håber, at vi med det nordiske initiativ bliver meget klogere på avancerede biobrændstoffer til fly og dermed kan hjælpe sektoren med at bidrage til de globale klimaambitioner. Det er helt nødvendigt, at luftfarten også kommer i gang med en grøn omstilling, slutter Rasmus Helveg Petersen.Nordisk Ministerråd afslutter i løbet af 2015 og 2016 også det grøn vækst initiativ, som de nordiske statsministre igangsatte i 2011. Et af projekterne under initiativet arbejder med potentialet i at udvikle bioraffinaderier på nordisk plan og det samlede initiativ bliver en del af Ministerrådets bidrag til arbejdet op mod COP21 - se mere på www.norden.org/greengrowth