Pohjoismaista yhteistyötä ruokahuijausta vastaan

27.01.14 | Uutinen
Ny nordisk mat
Valokuvaaja
Liv Lønne Dille/norden.org
Yli 250 pohjoismaista elintarviketarkastajaa kokoontui 28. tammikuuta Gävleen Pohjoismaiden ministerineuvoston ”Husk – fusk och snusk” -konferenssiin, jossa he tekevät kahden päivän ajan yhteistyötä ruokahuijauksen torjumiseksi ja elintarvikehygienian parantamiseksi.

– Huijauksen ja vilpin torjumiseen tarvitaan aivan ilmeisesti voimakeinoja, ja meidän on löydettävä siihen tehokkaat työmenetelmät – myös rajat ylittävässä yhteistyössä, totesi Ruotsin elintarvikeviraston pääjohtaja Stig Orustfjord konferenssin avajaispuheessaan.

Elintarviketarkastajien on toisaalta pyrittävä suojaamaan kuluttajia harhaanjohtavalta tiedolta ja toisaalta ehkäistävä vilppiä ja huijausta.  Kuluttajien turvallisuuden vuoksi on lisäksi pyrittävä varmistamaan hyvä elintarvikehygienia.

Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää vastaavan valvontakonferenssin joka vuosi jossakin Pohjoismaassa. Konferenssin ohjelmassa on sekä luentoja että workshopeja, ja lisäksi siellä esitellään erilaisten valvontahankkeiden tuloksia. Tämän vuoden konferenssissa muun muassa Tanskan elintarvikevirasto Födevarestyrelsen kertoo työstä, jota se on tehnyt järjestelmällisesti seitsemän vuoden ajan ruokahuijauksen torjumiseksi.

Nordic Nutrition Recommendations

Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi viime syksynä pohjoismaisten ravitsemussuositusten (Nordic Nutrition Recommendations) kauan odotetun päivityksen.

Ensin julkaistiin pohjoismaisten ravitsemussuositusten luvut 1–4 nimellä NNR2012, ja helmikuussa julkaistaan ensin koko julkaisun painettu versio ja sen jälkeen verkkoversio.