Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Nordiskt samarbete mot matfusk

27.01.14 | Nyhet
Ny nordisk mat
Photographer
Liv Lønne Dille/norden.org
Den 28. januari samlades över 250 livsmedelsinspektörer från hela Norden i Gävle på Nordiska ministerrådets konferens ”Husk – fusk och snusk” för att under två dagar samarbeta mot matfusk och för livsmedelshygien.

– Det är uppenbart att det behövs krafttag mot fusk och bedrägerier och att vi måste hitta effektiva sätt att arbeta – även över nationsgränserna, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord, som inleder konferensen.

För livsmedelsinspektörerna handlar det både om att skydda konsumenterna från att bli vilseledda och att hindra bedrägerier och fusk.  Men också att skydda konsumenternas säkerhet vad gäller livsmedelshygien.

Nordiska ministerrådets tillsynskonferens hålls i januari varje år i något av de nordiska länderna. Konferensen innehåller både föreläsningar och workshops, och redovisning från olika tillsynsprojekt. På årets konferens delar bland annat danska livsmedelsverket Födevarestyrelsen med sig av erfarenheter från sju års metodiskt arbete mot matfusk.

Nordic Nutrition Recommendations

I höstas publicerade Nordiska ministerrådet den sedan länge efterfrågade uppdateringen av näringsrekommendationerna Nordic Nutrition Recommendations.

Kapitel 1-4 från de nya nordiska näringsrekommendationerna med namnet NNR2012 publicerades först och i februari kommer den kompletta publikationen i tryckt version och sen som webbpublikation