Pohjolan kulttuurielämän tulee olla vihreää, elinvoimaista ja osallistavaa

18.03.21 | Uutinen
Northern Network for Performing Arts
Valokuvaaja
Sami Sorasalmi

Northern Network for Performing Arts on alueellinen näyttämötaideverkosto, joka on saanut verkostotukea Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmasta. Kuvassa on norjalainen sirkustaiteilija Emma Langmoen. 

Pohjoismaiden kulttuuriministerien uudet painopistealueet viestivät kulttuurin keskeisestä merkityksestä vihreässä siirtymässä. Taiteen vapaus, kulttuurivaihto ja kulttuurinen dialogi nähdään nimenomaan edellytyksinä uusien ratkaisujen ja kestävien elinmahdollisuuksien synnylle. Lisäksi kulttuuri ja media luovat kohtaamispaikkoja, asettavat tärkeitä kysymyksiä ja auttavat meitä käsittelemään globaaleja haasteita.

Kulttuurilla on aina ollut tärkeä tehtävä pohjoismaisessa yhteistyössä. Kulttuuriyhteistyö oli jopa lähtökohta sille, että koko Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin 50 vuotta sitten. Kulttuuriministerien uusi yhteistyöohjelma vuosiksi 2021–2024 tähtää siihen, että kulttuuriyhteistyöllä on vastedeskin ratkaiseva rooli pohjoismaisessa yhteistyössä.

– Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön puheenjohtajana olen iloinen ja ylpeä saadessani julkistaa uuden kulttuuripoliittisen yhteistyöohjelman. Kulttuuriyhteistyö on vihreän siirtymän keskeinen vauhdittaja, ja yhteistyöohjelmaan on kiteytetty Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuurisektorin painopistealueet tulevalla nelivuotiskaudella, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Saarikko toimii myös Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021.

Kulttuuriyhteistyö on Pohjoismaiden vihreän siirtymän keskeinen vauhdittaja.

Strategiset painopistealueet

Kulttuuriministerit toteavat yhteistyöohjelmassaan haluavansa edistää sitä, että Pohjola on vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä. Ne ovat painopistealueita myös Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:ssa, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.  Kulttuurisektorin työssä vahvistetaan ministerineuvoston yleisvisiota, toimintasuunnitelmaa ja tavoitteita seuraavasti:

  • Vihreä Pohjola: vihreä kulttuurielämä turvaa hyvät elinmahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville.
  • Kilpailukykyinen Pohjola: elinvoimainen taide- ja kulttuurielämä omalla alueellamme ja sen ulkopuolella edistää vihreää kasvua.
  • Sosiaalisesti kestävä Pohjola: osallistava pohjoismainen kulttuurielämä edistää demokratiaa, monimuotoisuutta ja elämänlaatua.

Median, taiteen ja kulttuurin on oltava vapaita. Kulttuuripoliittisen yhteistyön yhteinen arvoperusta kumpuaa käsivarren mitan periaatteesta eli riippumattomuusperiaatteesta, ja yhteistyöhön sisällytetään aina lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma, tasa-arvonäkökulma sekä kestävän kehityksen näkökulma.

Kulttuurilla on ratkaiseva rooli pohjoismaisessa yhteistyössä, ja se yhdistää pohjoismaalaisia yli rajojen. Pyrimme vahvistamaan pohjoismaista kulttuurielämää sekä Pohjolassa että sen ulkopuolella.

Annika Saarikko, tiede- ja kulttuuriministeri sekä Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtaja

Yhtäläiset mahdollisuudet kaikille

Kaikilla on oltava pohjoismaisessa kulttuuri- ja mediayhteistyössä yhtäläiset mahdollisuudet vapaaseen itseilmaisuun ja aktiiviseen osallistumiseen. Kieli ja kulttuuri luovat yhteisymmärrystä, luottamusta ja yhteenkuuluvuutta yli rajojen, ja pohjoismaalaiset saavatkin ensikontaktinsa naapurimaihin usein kirjoista, televisiosarjoista ja musiikista.

– Kulttuurilla on ratkaiseva rooli pohjoismaisessa yhteistyössä, ja se yhdistää pohjoismaalaisia yli rajojen. Pyrimme vahvistamaan pohjoismaista kulttuurielämää sekä Pohjolassa että sen ulkopuolella, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko toteaa.

Kulttuuripoliittisen yhteistyöohjelman on määrä vahvistaa kulttuurisektorin yhteenkuuluvuutta, kehitystä ja yhteistyötä kaikkialla Pohjoismaissa. Tavoitteena on elävöittää kulttuuriperintöä sekä edistää osallistavaa ja uutta luovaa pohjoismaista taide- ja kulttuuritoimintaa, joka samalla auttaa profiloimaan Pohjoismaita kestävänä, kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena kulttuurialueena. 

 

Yhteistyöohjelman uuteen verkkojulkaisuun on poimittu kuvia, tekstinäytteitä ja kuvituksia pohjoismaisilta taiteilijoilta ja kirjailijoilta sekä pohjoismaisista hankkeista.