Kulturlivet i Norden skal være grønt, livskraftigt og inkluderende

18.03.21 | Nyhed
Northern Network for Performing Arts
Photographer
Sami Sorasalmi

Northern Network for Performing Arts er et regionalt netværk for professionelle scenekunstnere, som har fået netværksstøtte fra det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur. På billedet ses den norske cirkusartist, Emma Langmoen. 

Kulturens betydning for den grønne omstilling er afgørende, når de nordiske kulturministre præsenterer deres prioriteringer for samarbejdet i de kommende år. Det er den kunstneriske frihed, kulturudvekslingen og dialogerne, der får de nye løsninger og de bæredygtige livsmuligheder til at tage form. Kulturen og medierne skaber mødesteder, stiller vigtige spørgsmål og hjælper os med at håndtere de globale udfordringer.

Kulturen har altid spillet en vigtig rolle i det nordiske samarbejde, og det kulturelle samarbejde var faktisk udgangspunktet, da Nordisk Ministerråd blev grundlagt for 50 år siden. Kulturministrenes ambition med det nye samarbejdsprogram for 2021-2024 er, at kulturen også fremover skal have en afgørende rolle i det nordiske samarbejde.

– Som formand for det nordiske kultursamarbejde er jeg glad og stolt over at kunne lancere et nyt kulturpolitisk samarbejdsprogram. Det kulturelle samarbejde er en central drivkraft for den grønne omstilling, og samarbejdsprogrammet formidler vores fokusområder inden for kultursektoren ved Nordisk Ministerråd i de kommende fire år, siger Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister og formand for Nordisk Ministerråd for Kultur 2021.

Det kulturelle samarbejde er en central drivkraft for den grønne omstilling i Norden.

Strategiske prioriteringer

I samarbejdsprogrammet slår kulturministrene fast, at de vil arbejde for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Det er også kernen i ministerrådets vision om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.  Arbejdet er baseret på følgende prioriteringer, og det styrker ministerrådets overordnede vision, handlingsplan og målsætninger:

  • Et grønt Norden: Et grønt kulturliv sikrer gode livsmuligheder for nuværende og fremtidige generationer.
  • Et konkurrencedygtigt Norden: Et livskraftigt kunst- og kulturliv i og uden for vores region bidrager til grøn vækst.
  • Et socialt bæredygtigt Norden: Et inkluderende nordisk kulturliv fremmer demokrati, mangfoldighed og livskvalitet.

Medierne, kunsten og kulturen skal være frie. Armslængdeprincippet er et fælles værdigrundlag for det kulturpolitiske samarbejde. Det gælder også børnerets- og ungdomsperspektivet samt ligestilling og bæredygtig udvikling, som altid integreres i arbejdet.

Kulturen spiller en afgørende rolle i det nordiske samarbejde og binder nordboerne sammen på tværs af grænserne. Vi vil arbejde for at styrke det nordiske kulturliv både i og uden for Norden.

Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister og formand for Nordisk Ministerråd for Kultur.

Alle skal have de samme muligheder

I det nordiske kultur- og mediesamarbejde skal alle have lige muligheder for frit at kunne ytre sig og deltage aktivt i kulturlivet. Sproget og kulturen skaber forståelse, tillid og samhørighed på tværs af grænserne, og nordboerne får ofte deres første kontakt med nabolandene via bøger, tv-serier og musik.

– Kulturen spiller en afgørende rolle i det nordiske samarbejde og binder nordboerne sammen på tværs af grænserne. Vi vil arbejde for at styrke det nordiske kulturliv både i og uden for Norden, afslutter Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister.

Det kulturpolitiske samarbejdsprogram skal styrke fællesskab, udvikling og samarbejde inden for kultursektoren i hele Norden. Ambitionen er at gøre kulturarven levende og at fremme inkluderende og nyskabende nordisk kunst og kultur, som også hjælper med at profilere Norden som en bæredygtig, konkurrencedygtig og attraktiv kulturregion. 

 

Den nye digitale publikation illustreres af billeder, tekstuddrag og illustrationer af en række forskellige nordiske kunstnere, forfattere og projekter.