Radikalisoituminen ja kotouttaminen pohjoismaisen oikeusministerikokouksen aiheina

21.06.16 | Uutinen
Nordiska justitieministrar diskuterade radikalisering och integration
Valokuvaaja
Norden.org
Internetin välityksellä tapahtuva radikalisoituminen, rajatarkastukset ja kotouttaminen ovat esimerkkejä aiheista, joista keskusteltiin Kotkassa tiistaina pidetyssä pohjoismaisessa oikeusministerikokouksessa.

Kaikki Pohjoismaat pyrkivät aktiivisesti ehkäisemään radikalisoitumista. Työhön osallistuu myös Pohjoismaiden ministerineuvosto, joka on muun muassa käynnistänyt kunnianhimoisen Demokratia, osallisuus ja turvallisuus -ohjelman (DIS).

Ohjelma tukee maiden kansallisia pyrkimyksiä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Yhtenä tavoitteena on kuntien välisen kokemustenvaihdon helpottaminen Nordic Safe Cities -ohjelman avulla.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen oikeusyhteistyön virkamieskomitea on jo aiemmin myöntänyt noin miljoona Tanskan kruunua kolmelle ohjelmaan sisältyvälle hankkeelle.

Kotkan oikeusministerikokouksen osallistujat esittelivät kansallisia hankkeita ja vaihtoivat samalla kokemuksia internetin välityksellä tapahtuvasta radikalisoitumisesta sekä rajatarkastuksista ja kotouttamisesta. Kokouksessa päätettiin muun muassa, että virkamieskomitea jatkaisi kokouksessa keskusteltujen aiheiden työstämistä ja käynnistäisi käytännön hankkeita.

Kotouttamisohjelma esillä

Kokoukseen osallistui myös Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten. Hän esitteli pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa ministerineuvoston yhteistyöohjelmaa.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät ohjelman kesäkuun alussa, ja sen tavoitteena on tukea maiden kotouttamistyötä vahvistamalla alan pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa on kolme pääkohtaa: niin sanotun selvityskeskuksen perustaminen aktiivisen tietojen- ja kokemustenvaihdon varmistamiseksi, tietoperustan laajentaminen sekä kansallisten hankkeiden rahoittaminen.

  • Lisätietoa pohjoismaisista yhteistyöministereistä ja kotouttamispanostuksesta

Oikeusministerikokouksessa päätettiin varata 400 000 tanskan kruunua käytännön ohjelmahankkeisiin, joilla on merkitystä oikeusyhteistyön kannalta.

– Oikeussektori on pohjoismaisen yhteistyön tärkeä ja keskeinen alue. Odotankin jo hyviä tulevia keskusteluja ja ehdotuksia siitä, miten voisimme parhaiten tehdä päivänpolttaviin aiheisiin liittyvää yhteistyötä, Dagfinn Høybråten summasi.