Nordiskt justitieministermöte diskuterade radikalisering och integration

21.06.16 | Nyhet
Nordiska justitieministrar diskuterade radikalisering och integration
Fotograf
Norden.org
Radikalisering via internet, gränskontroller och integration var några ämnen som diskuterades vid ett nordiskt justitieministermöte i Kotka i Finland på tisdagen.

Samtliga nordiska länder arbetar i dag aktivt mot radikalisering. Också Nordiska ministerrådet är med och har bland annat startat ett ambitiöst program kring demokrati, inkludering och säkerhet, kallat DIS.

Programmet bidrar till det antiradikaliseringsarbete som äger rum i de nordiska länderna. Ett av syftena är att underlätta erfarenhetsutbyte mellan kommuner via initiativet Nordic Safe Cities.

Den så kallade Ämbetsmannakommittén för lagsamarbete vid Nordiska ministerrådet har redan tidigare beviljat cirka en miljon danska kronor till tre projekt inom ramen för programmet.

Vid justitieministermötet i Kotka presenterade mötesdeltagarna nationella initiativ och utbytte också erfarenheter radikaliseringen via nätet, gränskontroller och integration. Mötet beslöt bland annat att ämbetsmannakommittén ska arbeta vidare med frågor som diskuterades under mötet, samt initiera konkreta projekt.

Integrationsprogram lyftes fram

Också Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten deltog i mötet. Han lyfte fram ministerrådets samarbetsprogram om integration av flyktingar och invandrare.

Programmet godkändes av de nordiska samarbetsministrarna i början av juni och syftar till att stödja ländernas integrationsarbete genom att stärka det nordiska samarbetet kring integration av flyktingar och invandrare.  Programmet består av tre huvudelement: att inrätta en så kallad clearingscentral för aktivt spridande av kunskaper och erfarenheter, ökat kunskapsunderlag samt finansiering av nationella projekt.

  • Mer om de nordiska samarbetsministrarnas integrationssatsning

Justitieministermötet beslutade att avsätta 400 000 danska kronor till konkreta initiativ med relevans för justitiesamarbetet inom ramen för programmet.

- Justitiesektorn är ett centralt och viktigt område i vårt nordiska samarbete, och jag ser därför fram emot goda fortsatta diskussioner och förslag om hur vi bäst kan samarbeta kring viktiga och aktuella ämnen, sade Dagfinn Høybråten.