Radikalisoitumisen ja ekstremismin vastainen kamppailu jatkuu

27.04.18 | Uutinen
Skateboard i byen
Valokuvaaja
Benjamin Suomela / Norden.org
Helsingin kaupunki isännöi Nordic Safe Cities -verkoston vuoden 2018 tapaamista. Paikalle kokoontuu alan toimijoita, poliitikkoja, virkamiehiä ja asiantuntijoita kertomaan radikalisoitumisen ja ekstremismin vastaisista ideoistaan ja konkreettisista aloitteistaan.

Helsinki on ollut pitkään mukana Nordic Safe Cities -verkostossa ja nyt se isännöi Nordic Safe Cities: Light on Life 2018 -konferenssia. Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Sen perusedellytyksenä on turvallisuus, joka yhdessä vastavuoroisen luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kanssa saa aikaan viihtyisän kaupunkiympäristön. Juuri kohdatessamme maailmanlaajuisia ongelmia hyvin järjestäytynyt, luotettava, ennakoitava ja pohjoismaisiin arvoihin perustuva toimintaympäristö antaa meille vahvan kilpailuedun. On hienoa, että Helsinki saa isännöidä tätä tärkeää tapahtumaa, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo. 

Maailman maat ovat merkittävien haasteiden edessä pyrkiessään torjumaan radikalisoitumista ja väkivaltaisten ääriliikkeiden pelkoa levittäviä uusia iskuja yhteiskunnissamme. Vuosittaisessa Nordic Safe Cities: Light on Life -konferenssissa käsitellään näitä haasteita ja kannustetaan lisätoimiin tavoitteena luoda turvallisia ja muuntautumiskykyisiä pohjoismaisten arvojemme mukaisia kaupunkeja.

Konferenssin pääpuhujia ovat muun muassa Belgiassa sijaitsevan Mechelenin kaupungin pormestari ja World Mayor Prize 2016 -palkinnon saanut Bart Somers sekä ISD Strong Cities -verkoston edustaja Rebecca Skellett. Vuoden 2018 konferenssissa keskitytään pohjoismaisten jäsenten kehittämään pääaloitteeseen ja selvitetään konkreettisia tapoja osallistaa ja yhdistää kansalaisia, estää radikalisoitumista ja torjua väkivaltaisia ääriliikkeitä. Yhdessä Euroopan ja Pohjoismaiden pormestarien ja kaupunginjohtajien, poliitikkojen, alan toimijoiden ja johtavien asiantuntijoiden kanssa on tarkoitus tunnistaa, inspiroida ja vauhdittaa toimia, joiden avulla pelko saadaan muutettua toivoksi ja polarisoituminen yhtenäisyydeksi.

– Odotamme innolla kaupunkien vahvassa verkostossa tehtävää työtä tavoitteena vahvistaa Pohjoismaiden toimia tuoda esiin myönteisiä toimia, joilla kaupungeista saadaan turvallisempia kaikille kansalaisille, Nordic Safe Cities -verkoston strateginen erityisasiantuntija Jeppe Albers toteaa.