Rahoitusta uusille ympäristöhankkeille Luoteis-Venäjällä

26.10.17 | Uutinen
Skog
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden ja Venäjän ympäristö- ja ilmastoyhteistyön ohjelma (PECC) on tehnyt keväällä julkistetun ehdotuspyynnön perusteella rahoituspäätöksen yhdeksästä hankkeesta. Niiden tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa ja puuttua ilmastonmuutokseen Luoteis-Venäjällä.

Toukokuun puolivälissä päättyneeseen hakuaikaan mennessä saatiin yhteensä 28 hankehakemusta, ja rahoituspäätös tehtiin arvioinnin jälkeen yhdeksästä hankkeesta. Rahoitettavat hankkeet ovat hyvin monipuolisia ja käsittelevät luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, kestävää metsänhoitoa, energiatehokkuutta, yhteistyöverkostojen kehittämistä sekä osaamisen jakoa.

Valitut hankkeet kattavat maantieteellisesti kaikki Luoteis-Venäjän alueet, ja hakijoiden joukossa on tutkimuslaitoksia, alueellisia organisaatioita ja kansalaisjärjestöjä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Valituille hankkeille myönnetään 30 000–200 000 euron rahoitus.

”Olemme tyytyväisiä ohjelman saamaan suureen suosioon sekä hakemusten laatuun ja monipuolisuuteen”, toteaa Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOn vanhempi erityisasiantuntija Henrik G. Forsström.

NEFCO laatii parhaillaan hankesopimuksia, ja ne on määrä allekirjoittaa lähiaikoina. Suurin osa hankkeista alkaa syksyn kuluessa.

Ohjelman kokonaisrahoitus on 1,1 miljoonaa euroa, josta vastaavat Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä Barents Hot Spots Facility -rahasto (BHSF), jota NEFCO on hallinnoinut vuodesta 2004 lähtien.

Pohjoismaiden ympäristöministerit julkistivat uuden yhteistyöohjelman Pohjoismaiden neuvoston viimevuotisen istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa. Ohjelma on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston viimeisimpiä Venäjä-yhteistyöpyrkimyksiä, joista pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät vuoden 2016 alussa.