Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Finansiering för nya miljöprojekt i nordvästra Ryssland

26.10.17 | Nyhet
Skog
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Det nordisk-ryska programmet för miljö- och klimatsamarbete (PECC) har utifrån vårens ansökningsomgång beviljat finansiering till nio projekt vars syfte är att förbättra miljön och bekämpa klimatförändringar i nordvästra Ryssland.

Sammanlagt 28 projektansökningar hade inkommit när tidsfristen gick ut i mitten av maj, och efter en utvärdering beviljades nio av dem finansiering. De utvalda projekten innehåller många olika typer av initiativ som handlar om biologisk mångfald, klimatanpassning, utsläppsminskning, hållbart skogsbruk, energieffektivitet, utveckling av nätverk för samarbete samt kunskapsutbyte.

Alla regioner i nordvästra Ryssland är representerade bland de utvalda projekten, som består av forskningsinstitut, regionala organisationer samt icke-statliga organisationer från Danmark, Finland, Norge och Sverige. De utvalda förslagen kan beviljas finansiering med 30 000–200 000 euro.

– Vi är mycket glada över det stora intresset för programmet, och även över projektens kvalitet och variation, säger Henrik Forsström, seniorrådgivare på Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO.

NEFCO arbetar för närvarande med upphandling av dessa projekt. Finansieringsavtalen förväntas undertecknas inom de närmaste månaderna. De flesta av projekten inleds under hösten.

PECC finansieras av Nordiska ministerrådet och Barents Hot Spots Facility (BHSF), en fond som förvaltas av NEFCO sedan 2004. Det totala anslaget för programmet är 1,1 miljoner euro.

De nordiska miljöministrarna lanserade detta nya samarbetsprogram i november 2016 i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn. Programmet utgör en del av Nordiska ministerrådets senaste insatser för samarbete med Ryssland, enligt beslut av de nordiska samarbetsministrarna i början av 2016.