Tärkeä askel Pohjoismaiden liikennesektorille

10.04.18 | Uutinen
Tog
Valokuvaaja
Yadid Levy/Norden.org
Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot päättivät Islannissa pidetyssä teemaistunnossaan suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne tiivistäisivät liikenneinfrastruktuuriin liittyvää yhteistyötään. – Tämä on tärkeä askel Pohjoismaiden tulevan kasvun takaamiseksi, toteaa Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan norjalaisjäsen Stein Erik Lauvås.

Pohjoismaiden asukasluku on noin 27 miljoonaa, mutta talousmahteina ne ovat Venäjän, Brasilian ja Kanadan suuruusluokkaa. Pohjoismaat ovat myös toistensa tärkeimpiä kauppakumppaneita. Pohjoismaiden sisäisen kaupan osuus on suurempi kuin Kiinan, Intian, Venäjän, Brasilian, Ison-Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltain kanssa käytävä kauppa yhteensä.

70 000 pohjoismaalaista pendelöi säännöllisesti ja 5 000 henkilöä muuttaa joka kuukausi Pohjoismaasta toiseen. Tämä kaikki osoittaa, että Pohjoismaiden arjen sujuminen on kiinni hyvistä liikenneyhteyksistä. Tammikuussa Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnalle esiteltiin raportti siitä, miten Pohjoismaat voisivat ratkoa liikenneinfrastruktuurin rajat ylittäviä ongelmia nykyistä paremmin yhdessä.

15 suositusta

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta laati raportin pohjalta 15 suositusta alan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta. Suositusten taakse asettui koko Pohjoismaiden neuvosto, ja ne lähetetään nyt edelleen Pohjoismaiden ministerineuvostolle.

– Oli hienoa saada valiokunnan ehdotuksille koko Pohjoismaiden neuvoston tuki. Tämä antaa potkua tulevaan työhön, jossa pyritään vaikuttamaan kansallisiin parlamentteihin ja liikennepolitiikan kehittämisestä vastaaviin ministereihin, sanoo valiokunnan liikenneasioiden esittelijä Stein Erik Lauvås.

Liikenne ja liikenneinfrastruktuuri ovat modernien yhteiskuntien verisuonia, ja Pohjoismaiden elinkeinoelämä on jo kauan kaivannut parannuksia maiden välisiin liikenneratkaisuihin. Raportista ilmenee, että liikennealan pohjoismaista yhteistyötä ovat hallinneet pikemminkin sanat kuin teot. Kansallisesta suunnittelusta taas uupuu lähes kokonaan rajat ylittävä näkökulma. Raportissa todetaan myös, että aiemmat argumentit maiden välisistä suurista eroista eivät pidä paikkaansa.

Liikennepolitiikan ministerineuvosto

Lauvås mainitsee nyt tehdyistä 15 suosituksesta suunnittelun koordinointitarpeen sekä erilaiset rahoitusmenetelmät, joilla voidaan estää suunnitelmien kaatuminen maakohtaisiin työskentelyeroihin. Pohjoismaiden neuvosto kaipaa myös pohjoismaista investointirahastoa, joka pitäisi pyörät pyörimässä, sekä liikennepolitiikan ministerineuvoston perustamista uudelleen.

– Liikennepolitiikan ministerineuvoston palauttaminen nopeuttaisi nykyisten rajat ylittävien liikennehankkeiden toteutusta, Lauvås toteaa lopuksi.