Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Et viktig skritt for transportsektoren i Norden

10.04.18 | Nyhed
Tog
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Under Nordisk råds temasesjon i Island vedtok parlamentarikerne å anbefale de Nordiske regjeringene å samarbeide tettere om transport infrastruktur. – Et viktig skritt for fortsatt vekst i Norden sier, Stein Erik Lauvås fra utvalget for vekst og utvikling i Norden.

Norden utgjør omlag 27 millioner innbyggere og en økonomisk styrke som ligger på størrelse med Russland, Brasil og Canada. De nordiske landene er dessuten hverandres viktigste handelspartnere. Handelen mellom de nordiske landene er større enn handelen med Kina, India, Russland, Brasil, Storbritannia, Frankrike og USA - tilsammen.

70 000 nordboere pendler regelmessig over en nordisk grense, og 5000 personer flytter mellom de nordiske land hver måned.Alt dette viser at vi i Norden er veldig avhengig av at gode kommunikasjonsløsninger, hvis alt skal fungere i hverdagen.En rapport som ble presentert i januar beskriver hvordan de nordiske landene kan samarbeide bedre for å løse de grenseoverskridende problemene med transportinfrastruktur i dag.

15 forslag

På bakgrunn av rapporten la utvalg for vekst og utvikling fram 15 forslag til hvordan det nordiske samarbeidet kan styrkes på dette området. Nordisk råd stiller seg samlet bak forslaget som nå blir sendt videre til Nordisk ministerråd.

- Det var veldig bra at det var et samlet Nordisk råd som stilte seg bak de forslagene som utvalget la fram. Det gir styrke i det videre arbeidet med å påvirke de nasjonale parlamentene og de ulike statsrådene som skal utvikle transportpolitikken i Norden, sier utvalgets transportrapportør Stein Erik Lauvås.

Transport og transportinfrastruktur er blodomløpet i et moderne samfunn. Næringslivet i Norden har lenge etterlyst bedre transportløsninger mellom de nordiske landene. I rapporten framgår det at det nordiske samarbeidet på transportområdet har vært preget av mer snakk enn handling. Den nasjonale planleggingen mangler nesten helt et grenseoverskridende perspektiv. Rapporten slår også fast at tidligere argumenter om at det er store forskjeller mellom landene ikke stemmer.

Ministerråd for transport

Blant de 15 forslagene som nå er vedtatt trekker Lauvås spesielt fram behovet for samordning av planverket samt ulike måter å finansiere planlegging på så det ikke stopper opp på grunn av ulike arbeidsformer i landene. Nordisk råd ser for seg et Nordisk investeringsfond som skal sikre at arbeidet ikke stopper opp og at man gjenoppretter ministerrådet for transport.

- Hvis man gjenoppretter Nordisk Ministerråd for transportspørsmål vil dette sikre en raskere gjennomføring av de grenseoverskridende kommunikasjonsprosjekter som finnes, avslutter Lauvås.