Tee meihin vaikutus pohjoismaisella hankkeellasi

02.10.17 | Uutinen
Open call: Make us fall in love with your Nordic project
Onko sinulla hankeidea, jonka avulla Pohjoismaat nostetaan koko maailman tietoisuuteen? Hanke, joka korostaa pohjoismaisia arvoja, luo agendan, kuuluu yli muun hälyn ja käynnistää keskustelun? Jos on, kerro siitä meille. Profilointihankkeessa otetaan vastaan uusia rahoitushakemuksia.

Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistää uuden hakukierroksen, joka on tarkoitettu hankkeille ja yhteistyöprojekteille, joiden avulla pyritään vahvistamaan pohjoismaista brändiä maailmalla. Etsimme uusia luovia kumppanuuksia, joilla on suuri PR-potentiaali Pohjoismaiden brändäys- ja asemointistrategian toteuttamisessa. Hakukierroksen kokonaisbudjetti on kaksi miljoonaa Tanskan kruunua.

Haemme vahvaa pohjoismaista tarinaa kertovia yhteistyöhankkeita, joiden avulla saadaan aikaan muutos ja luodaan oikeanlaista draivia. Tarkoituksenmukaisen viestin muotoilu vaatii työtä, ja tällä hakukierroksella korostetaan erityisesti viestinnän merkitystä.

Suuri PR-potentiaali

Kyseessä on kolmas avoin hakukierros Pohjoismaiden brändäämiseksi, ja kiinnostus yhteistyöhön pohjoismaisella tasolla kasvaa nopeasti. Paljon on opittu, ja nyt on aika ryhtyä toimeen. Profilointihankkeen brändijohtaja Tobias Grut sanoo:

”Toivomme hakijoiden ryhtyvän muiden saman ajatuksen jakavien pohjoismaisten ja kansainvälisten toimijoiden ja organisaatioiden kumppaniksi, mutta ennen kaikkea odotamme yhdessä kerrottua vahvaa pohjoismaista tarinaa, jonka avulla saadaan aikaan muutos ja luodaan oikeanlaista draivia. Tarkoituksenmukaisen viestin muotoilu vaatii työtä, ja tällä avoimella hakukierroksella korostetaan erityisesti viestinnän merkitystä, sillä hankkeiden uudeksi arviointikriteeriksi on otettu ’vahva pohjoismainen tarina’”.

Osaksi tätä avoimen lähteen lähestymistapaan pohjautuvaa prosessia, joka tähtää pohjoismaisen brändin kehittämiseen, on luotu työkalupakki, joka tulee käyttöön myöhemmin syksyllä. Se auttaa antamaan rahoitusta saavien hankkeiden tarinoille viitekehykset ja jakamaan tarinoita.

Avoin haku: toisiaan tukevat kumppanuudet vai luovat kyvyt?

Profilointihankkeesta myönnetään tukea kahdentyyppisille hankkeille:

  • Toisiaan tukevat kumppanuudet: hankkeet, jotka auttavat uusien standardien luomisessa ja brändäävät Pohjoismaita ja yhteisiä arvojamme. Rahoituksen enimmäismäärä on 250 000 Tanskan kruunua. 
  • Luovat kyvyt: hankkeet, jotka muuttavat käsityksen Pohjoismaiden brändäyksestä. Korkean tason luovuutta, joka keskittyy uusiin sidosryhmiin ja ideoihin. Rahoituksen enimmäismäärä on 50 000 Tanskan kruunua.

Pakolliset hakukriteerit:

  • Pohjoismaisten arvojen ja strategisten painopistealueiden korostaminen
  • Vahva pohjoismainen tarina
  • Sektorienvälinen yhteistyö/teemat
  • Yhteisrahoituksen taso (ei koske luovat kyvyt -hankkeita)
  • Dokumentoidut kumppanit (ei koske luovat kyvyt -hankkeita)
  • Vähintään kolme kumppania, joiden joukossa edustajat ainakin kahdesta eri Pohjoismaasta (ei koske luovat kyvyt -hankkeita)

Hakuaika päättyy 13. marraskuuta 2017.

TEE HAKEMUS (www.projects.thenordics.com)

Seuraa uutisia ja päivityksiä:

Twitter: www.twitter.com/The_Nordics

Facebook: www.facebook.com/NordicTraces 

Uutiskirje: Pohjoismainen uutiskirje