Turvallisuuspoliittinen selvitysmies keskittyy kokonaismaanpuolustukseen

30.01.20 | Uutinen
Pohjoismaiden ulkoministerit pyysivät viime lokakuussa entistä islantilaisministeriä Björn Bjarnasonia tekemään uuden selvityksen Pohjoismaiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Edellisen selvityksen teki Norjan entinen ministeri Thorvald Stoltenberg vuonna 2009. Björn Bjarnason valmistelee koko yhteiskunnan kattavia ehdotuksia ja keskittyy Stoltenbergiä vähemmän sotilaalliseen maanpuolustukseen.

– Islannissa ei ole armeijaa, ja islantilaisena aion kirjoittaa raportin siviilialojen näkökulmasta, Björn Bjarnason sanoo.

Ulkoministerit pyytävät toimeksiannossaan Bjarnasonilta ratkaisuehdotuksia, jotka liittyvät kyber- ja hybridiuhkiin. Hän toteaa, että näissäkin on kyse sekä sotilas- että siviiliuhista.

– Meillä on sotilaallinen turvallisuuspolitiikka ja siviiliturvallisuuspolitiikka, ja niiden välissä on harmaa alue. Miten turvallisuus tulisi siis määritellä; missä piilevät hybridi- ja missä kyberuhat? Bjarnason pohtii.

Varsinkin Suomi ja Ruotsi lähentyvät jatkuvasti toisiaan turvallisuusasioissa, mutta siitä minun ei ole tarkoitus kirjoittaa.

Björn Bjarnason

Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei kuulu Pohjoismaiden ministerineuvoston toimialaan, vaan sitä tehdään Nordefcossa (The Nordic Defence Cooperation). 

Björn Bjarnasonin selvitys ei käsittele Nordefcoa, vaan häneltä on pyydetty nykyisiä rakenteita täydentäviä ratkaisuja. Tämän vuoksi uudessa selvityksessä keskitytään aiempaa vähemmän sotilaalliseen turvallisuuteen. Päähuomio on Bjarnasonin mukaan kokonaismaanpuolustuksessa.

– Nordefcolla on oma iso ja alati kasvava roolinsa. Varsinkin Suomi ja Ruotsi lähentyvät jatkuvasti toisiaan turvallisuusasioissa, mutta minun ei ole tarkoitus kirjoittaa siitä, hän toteaa.

Pohjoismaiden neuvosto odottaa jo raporttia

Björn Bjarnason kertoi toimeksiannostaan Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kokouksessa 28. tammikuuta. Neuvosto on jo pitkään kaivannut uutta turvallisuuspoliittista selvitystä, ja sillä on myös teemaan kytkeytyvä yhteiskuntaturvallisuusstrategia.

Pohjoismaiden neuvoston islantinen presidentti Silja Dögg Gunnarsdóttir on tyytyväinen selvitystyön käynnistymiseen.

– Odotamme kiinnostuneina Björn Bjarnasonin päätelmiä, koska maailma on muuttunut paljon vuonna 2009 julkaistun raportin jälkeen, hän sanoo.

Silja Dögg Gunnarsdóttir mainitsee uusista uhista ilmastoasiat, kyberturvallisuuden ja demokratiaa uhkaavat valeuutiset.

– Pohjoismaiden neuvoston Islannin puheenjohtajuusohjelmassa 2020 painotetaan sitä, että demokratian puolustaminen vaatii esimerkiksi valeuutisten ja harhaanjohtavan tiedon torjumista, hän sanoo.

Björn Bjarnason on aloittanut työnsä, ja hän toimittaa raporttinsa kesällä.