Uusi raportti: Pohjoismaiden elinkeinoelämä kaipaa lisää poliittisia ilmastotoimia

11.01.22 | Uutinen
alt=""
Photographer
norden.org
Pohjoismaissa on selvitetty haastattelututkimuksella johtavien yritysten näkemyksiä maiden ilmastotavoitteista. Tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos huolettaa Pohjoismaiden yritysjohtajia. He toivovat myös, että uusiin ilmastotoimiin saataisiin vauhtia.

Pohjoismaiset yritykset voivat nousta avainasemaan ilmastoratkaisujen toimittajina ja auttaa asiakkaitaan sekä maailman maita mukautumaan 1,5 °C:n tavoitteeseen. Näin voidaan kiteyttää uusi haastattelututkimus, johon osallistui 40 johtajaa Pohjoismaiden suurimmista yrityksistä. Yksinään yritykset eivät voi suoriutua tehtävästä, joten ne kannustavat poliitikkoja tarjoamaan nykyistä vahvempia kannustimia ja nopeuttamaan siten ilmastoratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista.

 

Elinkeinoelämän mukaan välttämättömät päästövähennykset voidaan saavuttaa esimerkiksi ottamalla käyttöön hiilidioksidivero, lisäämällä arvoketjujen läpinäkyvyyttä sekä tiukentamalla julkisten hankintojen ilmastovaatimuksia.

 

– Pohjoismaiden elinkeinoelämä on edelläkävijä ja hyvin valmistautunut vahvoihin globaaleihin ilmastotoimiin sekä hiilen hinnannousuun. Oli hienoa saada raportista vahvistus tälle. Uskon, että vihreällä pohjoismaisella elinkeinoelämällä on ratkaiseva rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sanoo Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide.

 

Raportti julkistettiin tänään järjestetyssä webinaarissa, jossa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ympäristö- ja ilmastoministerit tapasivat alueen suurimpien yritysten johtajia sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin Paula Lehtomäen. Raportin on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto, ja sen ovat laatineet business-verkostot Haga Initative (Ruotsi), Skift Business Climate Leaders (Norja) ja Climate Leadership Coalition (Suomi), jotka niin ikään osallistuivat lanseeraukseen.

Ilmastoneutraali Pohjola

Kyseessä on ensimmäinen tutkimusraportti nelivuotisesta ”Climate Neutral Nordic” -ohjelmasta, jossa vihreää siirtymää pyritään vauhdittamaan nimenomaan lisäämällä yhteistyötä Pohjoismaiden elinkeinoelämän kanssa yli maarajojen.

 

– Raportti osoittaa selvästi, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja kumppanuus on välttämätöntä, jotta Pohjolasta voisi tulla vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

 

Nelivuotiseen ohjelmaan sisältyy politiikan lisäksi myös käytännönläheisiä dialogikokouksia ja kokemustenvaihtoa pohjoismaisten poliitikkojen, asiantuntijoiden ja yritysjohtajien välillä. Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjoismaiden poliittisen yhteistyön puitteissa ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin välinen politiikkafoorumi, joka mahdollistaa pohjoismaisen osallistumisen yli maarajojen.