Vauhtia Pohjolan ja Baltian digitaalisen integraation edistämiseen

21.09.23 | Uutinen
MR-Digital Reykjavik September 2023
Photographer
norden.org /Dan Koivulaakso
Pohjoismaat ja Baltian maat ovat maailman digitalisoituneimpien yhteiskuntien joukossa. Digitalisaatiosta vastaavat ministerit sitoutuivat kuusi vuotta sitten säilyttämään alueen aseman julkisen sektorin digitalisaation kärkialueena. Nyt on tullut aika vauhdittaa prosessia, joka liittyy kansallisten digitaalisten identiteettien käyttöön yli maarajojen.

Identiteettien yhteensovittaminen on välttämätöntä kansalaisten rajat ylittävän liikkuvuuden mahdollistamiseksi, ja meillä on erinomaiset edellytykset onnistua tässä.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit hyväksyivät Islannin Reykjavikissa uuden julkilausuman, jonka mukaan kunkin maan toimivaltaisten viranomaisten, kuten väestörekisterien ja digipalveluiden tarjoajien, tulisi sisällyttää digitaalisten identiteettien yhteensovittaminen tavoitteisiinsa ja ohjelmiinsa. Pyrkimyksenä on yksityishenkilöiden ja yritysten arjen helpottaminen.

– Pidän tätä tärkeänä virstanpylväänä ja merkittävänä seuraavana askeleena Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioyhteistyössä. Islanti jatkaa Pohjoismaiden ministerineuvoston nykyisenä puheenjohtajamaana työtä, jossa syvennetään maidemme sitoutumista sellaisen monenvälisen sopimuksen aikaansaamiseen, joka lisäisi identiteettien rajat ylittävän yhteensovittamisen tarkkuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta, sanoo Islannin valtiovarainministeri Bjarni Benediktsson.

Pidän tätä tärkeänä virstanpylväänä ja merkittävänä seuraavana askeleena Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioyhteistyössä.

Bjarni Benediktsson, Islannin valtiovarainministeri

Julkilausuma nojaa maiden vahvaan luottamukseen ja yhteistyöhalukkuuteen ja on osoitus vahvasta poliittisesta sitoutumisesta digitaalisten identiteettien yhteensovittamiseen. Julkilausuma antaa lisäksi maille ja viranomaisille selkeät valtuudet tämän mahdollistamiseen.

– Olen iloinen siitä, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit antavat selonteon myötä alueellemme etulyöntiaseman EU-tason työssä, jossa kehitetään identiteettien rajat ylittävää yhteensovittamista. Samalla ministerit tukevat tavoitetta, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.

Julkilausuman seurantaan sisältyy Pohjoismaiden ja Baltian maiden asiantuntijoiden laatima tiekartta sekä viranomaisyhteistyötä, jolla pyritään mahdollistamaan digitaalisten identiteettien yhteensovittaminen yli maarajojen.