Høyere fart mot en fullt integrert digital region

21.09.23 | Nyhet
MR-Digital Reykjavik September 2023
Fotograf
norden.org /Dan Koivulaakso
Norden og Baltikum er blant de mest digitalt avanserte regionene i verden. For seks år siden gikk digitaliseringsministrene inn for å opprettholde regionens posisjon som en leder i offentlig digitalisering. Nå har tiden kommet for å få fart på prosessen med å bruke våre nasjonale elektroniske ID-er på tvers av grensene.

Identitetsmatching er nødvendig for å oppnå mobilitet på tvers av grensene for innbyggerne våre, og vi ligger godt an til å oppnå dette.

I en ny erklæring vedtatt av de nordiske og baltiske digitaliseringsministrene i Reykjavík på Island er målet å motivere kompetente myndigheter i hvert land, for eksempel folkeregistre og leverandører av digitale tjenester, til å inkludere tiltak for grensekryssende identitetsmatching på sin dagsorden, for å gjøre dagliglivet lettere for innbyggere og bedrifter.

– Jeg ser dette som en viktig milepæl, et betydelig neste skritt for det nordisk-baltiske samarbeidet om digitalisering. Som formannskapsland for Nordisk ministerråd vil Island videreføre arbeidet med å styrke engasjementet for en multilateral avtale mellom landene våre som vil gjøre den grensekryssende identitetsmatchingen mer nøyaktig, friksjonsfri og sikker, sier Islands finansminister Bjarni Benediktsson.

Jeg ser dette som en viktig milepæl, et betydelig neste skritt for det nordisk-baltiske samarbeidet om digitalisering.

Bjarni Benediktsson, finansminister, Island

Erklæringen bygger på det høye nivået av tillit og samarbeidsvilje og viser et sterkt politisk engasjement for å oppnå identitetsmatching. Den gir også landene og de respektive myndighetene et tydelig mandat for å gjøre dette mulig.

– Jeg er veldig glad for at de nordiske og de baltiske ministrene med engasjementet i denne erklæringen vil gi regionen vår et forsprang i utviklingen av grensekryssende identitetsmatching på europeisk nivå. Samtidig vil de bidra til å realisere vår ambisjon om å gjøre regionen vår til den mest integrerte i verden, sier Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk ministerråd.

Erklæringen vil bli fulgt opp med et veikart utviklet av nordiske og baltiske eksperter på området, og myndighetene vil samarbeide om å muliggjøre grensekryssende identitetsmatching.