Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerien julkilausuma digitaalisten identiteettien yhteensovittamisesta yli maarajojen

22.09.23 | Julkilausuma
Pohjoismaat ja Baltian maat ovat maailman digitalisoituneimpien yhteiskuntien joukossa. Me Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit olemme sitoutuneet varmistamaan, että alueemme säilyttää asemansa julkisen sektorin digitalisaation edelläkävijäalueena ja on maailman digitaalisesti integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on, että digitalisaatiosta hyötyvät kaikki alueen asukkaat iästä, varallisuudesta, koulutuksesta tai digitaidoista riippumatta.

Tietoja

Hyväksytty
22.09.2023
Sijainti
Reykjavik, Iceland

Alueemme maille on yhteistä digitaalisen identiteetin (eID) laaja käyttöönotto ja hyödyntäminen sekä luotettavat väestörekisterit ja vahvat identiteettien hallintamenetelmät. Nämä ominaisuudet ovat synnyttäneet kehittyneet digitaaliset infrastruktuurit, jotka antavat alueen asukkaille saumattoman ja turvallisen pääsyn tuhansiin julkisen ja yksityisen sektorin verkkopalveluihin. 

Digitaalisesta identiteetistä vastaavat kansalliset viranomaiset tekevät alueen integraation syventämiseksi yhteistyötä, jossa pyritään antamaan alueen asukkaille mahdollisuus käyttää kansallista digitaalista identiteettiään digipalveluissa yli maarajojen.

Me Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit hyödynnämme maidemme kehittyneisyyttä ja vahvuuksia sekä olemassa olevia puitteita varmistaaksemme sen, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden eID-yhteistyö toimii yhteisenä perustana identiteettien yhteensovittamista koskevan tavoitteen saavuttamiselle alueella.

Tämän mahdollistamiseksi me Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit

  • Toteamme, että maidemme digitaalisten infrastruktuurien, eID-ratkaisujen ja väestörekisterien laatu ja samankaltaisuus ovat yhteinen vahvuus, jonka avulla voimme lisätä rajat ylittävää digitaalista liikkuvuutta alueellamme.
  • Tunnustamme tarpeen identiteettien yhteensovittamisratkaisuille ja sille, että ne tulevat digipalveluiden saataville, jotta palvelut voisivat hyväksyä toisen maan digitaalisen identiteetin avulla tapahtuvat tunnistautumiset.
  • Korostamme, että identiteettien yhteensovittamisratkaisut on suunniteltava ja toteutettava kansallisesti kussakin maassa ja että työn tukena ovat sovitut standardit ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyö, jotka perustuvat olemassa oleviin alue- ja EU-tason puitteisiin.
  • Valtuutamme Pohjoismaiden ja Baltian maiden eID- ja digitalisaatioyhteistyön toimimaan pääasiallisena yhteistyöfoorumina työssä, jossa edistetään digitaalisten identiteettien rajat ylittävää yhteensovittamista alueellamme, sekä kehittämään tiekartan, jossa linjataan tarvittavat monenväliset toimet ja yhteistyön osapuolet.
  • Kannustamme maidemme toimivaltaisia viranomaisia, kuten väestörekistereitä ja digitaalisten palveluiden tarjoajia, sisällyttämään identiteettien rajat ylittävän yhteensovittamisen toimintaperiaatteisiinsa ja -ohjelmiinsa.
  • Sitoudumme toimimaan sen puolesta, että maidemme välille saadaan monenvälinen sopimus, joka lisää luonnollisten henkilöiden digitaalisten identiteettien yhteensovittamisen tarkkuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta ja on yhteensopiva nykyisten ja tulevien EU-säädösten kanssa.