Voiko vihreä siirtymä lisätä tasa-arvoa työmarkkinoilla?

29.11.22 | Uutinen
COP event: Gender and Green jobs

Fra venstre: Emma Holten, Emil Fannikke Kiær, Emanuela Pozzan, Monsterrat Mir, Tadashi Matsumoto og moderator Chika Oduah.

Photographer
Andreas Omvik

Kuvassa vasemmalta: Emma Holten, Emil Fannikke Kiær, Emanuela Pozzan, Montserrat Mir, Tadashi Matsumoto ja moderaattori Chika Oduah.

Vihreä siirtymä voi synnyttää 24 miljoonaa uutta työpaikkaa, ilmenee Kansainvälinen työjärjestön (ILO) luvuista. OECD:n julkaisema raportti taas osoittaa, että naisten osuus ”vihreistä työpaikoista” on nykyisin vain 28 prosenttia. Työmarkkinoiden kahtiajako oli aiheena paneelikeskustelussa ”Placing gender equality at the heart of green jobs”, joka oli osa Egyptin COP27-ilmastokokouksen ”Gender Day” -teemapäivän ohjelmaa.

Tasa-arvo ja oikeudenmukainen vihreä siirtymä puhuttivat paljon Sharm el-Sheikhin ilmastoneuvotteluissa, ja 14. marraskuuta kokouksessa vietettiin ”Gender Day” -teemapäivää. Ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset kohdistuvat yhä suhteettoman suurelta osin naisiin, ja lisäpanostukset ovatkin tarpeen, jotta ilmastopolitiikkaan saataisiin toden teolla sisällytettyä tasa-arvonäkökulma.

Vihreällä siirtymällä on merkittäviä seurauksia työmarkkinoilla. ILOn vuonna 2018 julkaisemien lukujen mukaan siirtyminen polttoainevaltaisesta taloudesta hiilettömään talouteen voi viedä noin kuusi miljoonaa työpaikkaa. Siirtymä tarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia, sillä ILOn lukujen mukaan uusia työpaikkoja voi syntyä jopa 24 miljoonaa. Samalla syntyy haasteita, jotka liittyvät kestävyyden ja sukupuolitasapainon varmistamiseen tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Vihreä siirtymä mahdollistaa työelämän muutoksen, ja pohjoismaisen paviljongin teemakeskustelussa pohdittiinkin tasa-arvoa ja vihreää siirtymää työmarkkinoiden näkökulmasta. Mukana oli edustajat ILOsta, Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestöstä (ITUC) ja OECD:stä sekä pohjoismainen yritysjohtaja ja aktivisti.

Mitä vihreät työpaikat ovat?

– Oikeudenmukaista siirtymää ja vihreitä työpaikkoja koskeva keskustelu on nostettava uudelle tasolle. Meidän on haastettava perinteinen käsitys siitä, mitä vihreät työpaikat ovat ja mitä perinteisiä aloja pidetään vihreinä. Erityisesti meidän on alettava mieltää hoiva-alan työpaikat vihreiksi työpaikoiksi, sanoi ILOn Emanuela Pozzan.

Pozzan ja tanskalaisfeministi Emma Holten alustivat paneelikeskustelun kehottamalla tuulettamaan vihreisiin työpaikkoihin ja toimialoihin liittyvää ajattelua. Holten korosti, että hoiva-ammatteja on syytä arvostaa kulttuurisesti ja taloudellisesti, jotta yhteiskunnan kestävä kehitys voitaisiin varmistaa:

Hoivatyö on siitä upeaa, että kyse on lähes ilmastoneutraalista palvelusta.

Emma Holten, feministi ja aktivisti

Vihreät työpaikat ovat ILOn määritelmän mukaan ympäristön suojeluun tai ennallistamiseen liittyviä työtehtäviä, joita on joko tuotannon ja rakentamisen kaltaisilla perinteisillä toimialoilla, tai uusilla kasvavilla aloilla, joista voidaan mainita uusiutuva energia, kierrätys ja energiatehokkuus.

Sukupuolittuneet työmarkkinat

OECD:n Tadashi Matsumoto kiteytti keskustelussa päälöydökset raportista Job Creation and Local Economic Development: Going Green, joka julkaistaan ensi vuonna. Raportin mukaan noin 17 prosenttia OECD-maiden työpaikoista voidaan luokitella vihreiksi. Niistä 72 prosenttia on miesten ja vain 28 naisten hallussa. Vihreistä töistä maksetaan lisäksi keskimäärin 20 prosenttia enemmän kuin muista töistä. Lukujen esittelyn jälkeen Matsumoto totesi, että arvio osoittaa epätasa-arvon, joka perinteisesti vihreäksi mielletyllä sektorilla vallitsee.

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön erityisasiantuntija Montserrat Mir oli sitä mieltä, että taustalla voi olla taipumus kopioida työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus osaksi vihreää siirtymää:

– Kaikkein saastuttavimpien toimialojen, kuten öljy-, kaasu- ja hiilialan, miesvaltaista työvoimaa yritetään siirtää kestäville teknologiasektoreille. Se, mitä nyt tapahtuu, on työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuden kopioimista osaksi vihreää siirtymää.

Vihreä siirtymä työpaikkojen viejänä ja luojana

Tanskan elinkeinoelämän keskusliitto Dansk Industri panostaa vahvasti siihen, että vihreälle teknologiasektorille saataisiin houkuteltua enemmän naisia. Naisten kiinnostusta teknologia-alan opintoihin on ryhdyttävä herättämään jo päiväkodissa ja koulussa, sanoi Dansk Industrin politiikkajohtaja Emil Fannikke Kiær.

Emma Holtenin mukaan kysymys sukupuolten tasa-arvosta työmarkkinoilla ei kuitenkaan rajoitu vain naisten inkluusioon:

– Olemme puhuneet siitä, että naisia tarvitaan lisää LUMA-aineiden opiskelijoiksi ja vihreän siirtymän työpaikkoihin. Uskon kuitenkin, että samalla pitäisi katsoa tulevaisuuteen, jossa hoiva-alalla työskentelee paljon nykyistä enemmän miehiä.

– On totta, että jos vihreitä työpaikkoja tarkastellaan perinteisellä tavalla, ILO ennustaa 24 miljoonan työpaikan syntyä. Mutta jos hoiva-alaa tarkastellaan suhteessa yhteiskunnan tarpeisiin, sopivilla investoinneilla on mahdollista luoda alalle 300 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä, ILOn tasa-arvoasiantuntija Emanuela Pozzan sanoi tulevaisuuden työllisyysnäkymistä.

Kiinnostaako tulevaisuuden työelämä?