Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Kan det grønne skiftet gi oss et mer likestilt arbeidsmarked?

29.11.22 | Nyhed
COP event: Gender and Green jobs

Fra venstre: Emma Holten, Emil Fannikke Kiær, Emanuela Pozzan, Monsterrat Mir, Tadashi Matsumoto og moderator Chika Oduah.

Fotograf
Andreas Omvik

Fra venstre: Emma Holten, Emil Fannikke Kiær, Emanuela Pozzan, Montserrat Mir, Tadashi Matsumoto og moderator Chika Oduah.

24 millioner nye arbeidsplasser vil kunne genereres som følge av det grønne skiftet, viser tall fra ILO. En rapport fra OECD viser imidlertid at kun 28 prosent av ‘grønne jobber’ i dag holdes av kvinner. Segregering på arbeidsmarkedet ble temaet under paneldebatten "Placing gender equality at the heart of green jobs" på ‘Gender Day’ under klimatoppmøtet i Egypt.

Under klimaforhandlingene i Sharm el-Sheikh har likestilling og en rettferdig omstilling stått høyt på agendaen, og 14. november var ‘Gender day’ på COP27. Kvinner fortsetter å bære en uforholdsmessig stor byrde av de negative virkningene av klimaendringene, og ytterligere innsatser må til dersom likestillingsperspektivet fullt ut skal integreres i klimapolitikken.

Det grønne skiftet vil ha store konsekvenser for arbeidsmarkedet. Ifølge tall fra ILO i 2018, kan vi miste rundt seks millioner arbeidsplasser når vi beveger oss bort fra en drivstoffbasert økonomi mot en avkarbonisert økonomi. Denne overgangen gir imidlertid mange muligheter – ifølge ILO-data kan det skapes hele 24 millioner nye jobber. Omstillingen byr også på utfordringer i å sikre et kjønnsbalansert og bærekraftig fremtidig arbeidsmarked.

Den grønne omstillingen gir muligheter for å transformere arbeidsverden, og under temadebatten i den nordiske paviljongen ble eksperter fra de internasjonale organisasjonene ILO, ITUC og OECD, en nordisk næringslivsleder og en aktivist samlet for å diskutere likestilling, arbeidsliv og grønn omstilling.

Hva er grønne jobber?

– Vi er nødt til å bringe samtalen om rettferdig omstilling og grønne jobber til et nytt nivå. Å gå utover den tradisjonelle forståelsen av hva grønne jobber er, hvilke tradisjonelle sektorer vi anser som grønne, og særlig å begynne å betrakte omsorgsjobber som grønne jobber, sa Emanuela Pozzan fra ILO.

 

Pozzan og den danske feministen Emma Holten innledet paneldebatten med å oppfordre oss til å tenke nytt om grønne jobber og sektorer. Holten understreket viktigheten av å verdsette omsorgsyrker, både kulturelt og økonomisk, for å sikre et bærekraftig samfunn i fremtiden: 

Omsorgsarbeid er noe så fantastisk som en nesten klimanøytral tjeneste.

Emma Holten, feminist og aktivist

Grønne jobber er av ILO definert som jobber tilknyttet bevaringen eller gjenopprettelsen av miljøet, det være seg i tradisjonelle sektorer som produksjon og konstruksjon, eller i nye, fremvoksende grønne sektorer som fornybar energi, resirkulering og energieffektivitet.

Et kjønnssegregert arbeidsmarked

Tadashi Matsumoto fra OECD oppsummerte sentrale funn i rapporten som blir utgitt neste år – Job Creation and Local Economic Development: Going Green. Rapporten viser at rundt 17 prosent av jobbene i OECD land kan klassifiseres som ‘grønne’. Blant dem innehas 72 prosent av menn, og kun 28 prosent av kvinner. I tillegg er de grønne jobbene gjennomsnittlig betalt 20 prosent mer enn ikke-grønne jobber. Anslaget viser ulikheten i det vi tradisjonelt anser som den grønne sektor, sa Matsumoto etter å ha presentert tallene.

Montserrat Mir, spesialrådgiver i den internasjonale fagforbundskonfederasjonen, mener at bakgrunnen for dette kan være en tendens til å reprodusere et kjønnssegregert arbeidsmarked inn i den grønne omstillingen:

– Det vi gjør, er at vi prøver å flytte arbeidsstyrken fra de mest forurensende sektorene som olje, gass og kull, hvorav de aller fleste er menn, til bærekraftige teknologisektorer. Det som skjer, er at vi reproduserer et kjønnssegregert arbeidsmarked inn i den grønne omstillingen.

Det grønne skiftet kan koste og generere mange arbeidsplasser

Dansk Industri har et stort fokus på å oppfordre flere kvinner til å gå inn i den grønne teknologisektoren. Arbeidet med å gjøre teknologiske utdannelser mer attraktivt for kvinner begynner allerede i barnehagen og skolevesenet, sa politisk direktør i Dansk Industri, Emil Fannikke Kiær.

 

Imidlertid handler ikke spørsmålet om likestilling mellom kjønnene på arbeidsmarkedet kun om inklusjonen av kvinner, ifølge Holten:

 

– Vi har snakket om at vi trenger flere kvinner i STEM og grønne omstillingsjobber, men jeg tror vi må se inn i en fremtid hvor også mange flere menn skal jobbe i omsorgssektoren.

 

– Det stemmer at hvis vi ser på grønne jobber på en tradisjonell måte, estimerte ILO 24 millioner jobber. Men hvis vi ser på omsorgssektoren, i henhold til samfunnets behov, kan den generere 300 millioner jobber innen 2035 hvis riktige investeringer gjøres, sa Pozzan, som er likestillingsspesialist i ILO, om fremtidens arbeidsutsikter.

 

Interessert i fremtidens arbeidsliv?