Tulevaisuuden työelämä

framsidor av rapporter om framtidens arbetsliv
Photographer
NordPub
Tulevaisuuden työelämään keskittyvä pohjoismainen tutkimushanke tuottaa tietoa siitä, miltä Pohjolan työelämä mahdollisesti näyttää vuonna 2030. Kysymys kuuluu, miten pohjoismaista työelämämallia voidaan kehittää, jotta se selviäsi tulevista muutoksista ja työelämän murroksesta. Täältä löydät hankeraportit!

Kyseessä on mittava hanke, jossa 30 tutkijaa kaikista Pohjoismaista analysoi työelämän muutosten vaikutuksia. Lisäksi he antavat suosituksia siitä, miten pohjoismainen työelämämalli voi säilyä vahvana huolimatta epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät työehtojen ja työntekijöiden oikeuksien kehitykseen seuraavien 10–20 vuoden aikana.

Alustatyö ja digitalisaatio

Tutkimushanke on jaettu osahankkeisiin, joissa analysoidaan esimerkiksi perinteisten työtehtävien digitalisoitumista, itsensä työllistävien määrän kasvua ja uusia joustavia työsopimuksia sekä uusien palvelu- ja alustatoimijoiden esiinmarssia. Toisissa osahankkeissa tarkastellaan muutosten vaikutuksia työympäristö- ja työoikeusalaan.

Miten suuret trendit vaikuttavat?

Hankkeen ensimmäinen osaraportti ”The Nordic Future of Work – Drivers, Institutions, Politics” julkaistiin marraskuussa 2018. Siinä tunnistetaan työelämän muutosten neljä suurinta ajuria ja trendiä: globalisaatio, teknologinen murros, väestönkehitys ja ilmastonmuutos.

Muutoksia hyvinvointijärjestelmiin

Ensimmäisessä osaraportissa listataan myös alustavia edellytyksiä sille, miten Pohjoismaat voivat selättää tulevaisuuden työelämään siirtymisen haasteet. Esimerkkeinä voidaan mainita panostukset ammatilliseen koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, hyvinvointijärjestelmien muuttaminen muiden kuin perinteisten palkansaajien näkökulmasta sekä järjestäytymisen ja kolmikantayhteistyön turvaaminen työntekijän ja työnantajan roolien hämärtyessä. Näihin ja muihin edellytyksiin syvennytään tarkemmin tulevissa osahankkeissa.

Pohjoismaiden anti ILOn 100-vuotisjuhliin

Tulevaisuuden työelämä -hanke on myös Pohjoismaiden anti vuonna 2019 vietettäviin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 100-vuotisjuhliin. Pohjoismaisia juhlallisuuksia vietettiin Reykjavikissa huhtikuussa 2019 pidetyssä Future of Work -konferenssissa, jonka keskiössä oli hankkeen alustavien tulosten esittely.