Yhteinen vastuu pakolaislapsista

03.11.16 | Uutinen
Annette Lind
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismailla on uusia ja suuria haasteita pakolaisten kotouttamisessa. Tämän vuoksi Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit ehdottavat, että myös yksityiskoulut osallistuisivat pakolaislasten kotouttamiseen.

– Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että kaikki Pohjoismaihin tulevat lapset saavat mahdollisimman hyvän alun ja koulutuksen. Kotouttamisvastuu on kannettava laajapohjaisesti, joten haluamme myös yksityiskoulujen osallistuvan maihimme tulleiden monien pakolaislasten kotouttamiseen, totesi sosiaalidemokraattisen ryhmän tanskalaisjäsen Annette Lind ehdotusta esitellessään.

Tanskassa yksityiskouluissa opiskelee 16 prosenttia peruskoululaisista, ja ne saavat valtiolta 5,2 miljardin kruunun tuet vuonna 2016. Yksityiskouluja on paljon myös Ruotsissa.

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit pitävät tärkeänä myös sitä, että maat ottavat oppia toistensa kokemuksista. He kehottavat Pohjoismaiden ministerineuvostoa järjestämään aiheesta yhteispohjoismaisen konferenssin, jossa käsiteltäisiin turvapaikkaa hakevien lasten hyvää kotouttamista ja onnistuneita kotouttamistoimia.

– Eri Pohjoismaissa on vastattu haasteisiin erilaisin ratkaisuin, ja koulujärjestelmämmekin ovat erilaisia. Pakolais- ja kotouttamiskysymykset ovat silti tärkeä yhteistyöalue. Nyt olisi paikallaan järjestää yhteinen kokoontuminen, jossa voisimme oppia toisiltamme ja tavata myös kentän edustajia, sanoi ehdotusta tukeneen neuvoston konservatiivisen ryhmän norjalaisjäsen Norunn Tveiten Benestad.

Pohjoismaiden neuvoston poliitikot äänestivät ehdotuksen puolesta, joten se lähetetään nyt Pohjoismaiden hallituksille.

Ota yhteyttä