Jäsenehdotus turvapaikkaa hakevien lasten kotouttamisesta mahdollisimman hyvin ja kaikkien koulumuotojen vastuusta (A 1675)

07.03.16 | Asia

Liitteet

Päätös
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning