Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar

07.03.16 | Sag

Dokumentation

Beslutning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning