4.4.
Jäsenehdotus pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta sekä kotouttamisesta, A 1821/välfärd (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

78
Veronika Honkasalo
Puheenvuoro

Ärade president! Bästa nordiska vänner! Vi i Nordisk grön vänster vill att flyktingspolitiken baserar sig på mänsliga rättigheter.

79
Nina Sandberg
Puheenvuoro

Sosialdemokratene forutsetter selvsagt at de nordiske landene tar sine internasjonale forpliktelser og sin del av ansvaret for verdens flyktninger.

80
Paula Bieler
Puheenvuoro

Fru ordförande! Från Nordisk frihet är vi, föga förvånande, negativt inställda till förslaget.