4.4.
Medlemsförslag om mottagande av flyktingar och asylsökande samt integration A 1821/välfärd (Nordisk grön vänster)

78
Veronika Honkasalo
Inlägg

Ärade president! Bästa nordiska vänner! Vi i Nordisk grön vänster vill att flyktingspolitiken baserar sig på mänsliga rättigheter.

79
Nina Sandberg
Inlägg

Sosialdemokratene forutsetter selvsagt at de nordiske landene tar sine internasjonale forpliktelser og sin del av ansvaret for verdens flyktninger.

80
Paula Bieler
Inlägg

Fru ordförande! Från Nordisk frihet är vi, föga förvånande, negativt inställda till förslaget.