80. Paula Bieler (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
80
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Fru ordförande! Från Nordisk frihet är vi, föga förvånande, negativt inställda till förslaget. Vi hörde just från Nina ett antal goda argument gällande vad som är nationell kompetens och de låsningar som finns. Hon nämnde också den aktuella debatt som hölls 2015. Jag letade själv upp mitt anförande från den, och jag står egentligen fast vid mycket av det jag då sa. Det är också applicerbart på motionen.

Det finns såklart saker i medlemsförslaget som jag tycker är bra. Det är bra att man lyfter upp kvotsystemen som något positivt och som ett säkert sätt att hjälpa personer i behov av vidarebosättning. Det är någonting som också vi har fört fram under lång tid. Jag håller också med om att politiken just nu är utformad på ett sådant sätt att den hotar asylrätten, men inte på det sätt som Nordisk Grön Vänster tycks tycka och vilja belysa med medlemsförslaget, utan snarare omvänt. Jag tycker att medlemsförslaget i sig är ett tydligt exempel på hur asylrätten hotas av förd politik. Asylrätten är till för att hjälpa människor som är på flykt att snabbast och närmast möjligt fly vidare och att slippa undan länder som inte tar sitt ansvar. De ska i stället få trygghet där de är, allra helst. Det är därför man söker asyl på plats där man är. Det handlar nu om att man i samma system som man talar om vikten av kvotflyktingsystem för dem som verkligen behöver det också lyfter fram förslag som ska öka asylmigrationen och öka mottagandet i länder långt borta från kriser. Vi vet att dessa system redan i dag utnyttjas av ekonomiska migranter, av terrorister och av personer som inte är i behov av att få asyl. Detta är i min mening och i vår mening att riskera att urholka asylrätten och att inte göra det bästa för flyktingar. Därmed är det även sakpolitiskt och inte bara principiellt nivåmässigt som vi vänder oss starkt emot detta medlemsförslag.