4.4.
Þingmannatillaga um móttöku flóttamanna og hælisleitenda og aðlögun, A 1821/välfärd (Norræn vinstri græn)

78
Veronika Honkasalo
Erindi

Ärade president! Bästa nordiska vänner! Vi i Nordisk grön vänster vill att flyktingspolitiken baserar sig på mänsliga rättigheter.

79
Nina Sandberg
Erindi

Sosialdemokratene forutsetter selvsagt at de nordiske landene tar sine internasjonale forpliktelser og sin del av ansvaret for verdens flyktninger.

80
Paula Bieler
Erindi

Fru ordförande! Från Nordisk frihet är vi, föga förvånande, negativt inställda till förslaget.