79. Nina Sandberg (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
79
Person
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Sosialdemokratene forutsetter selvsagt at de nordiske landene tar sine internasjonale forpliktelser og sin del av ansvaret for verdens flyktninger. Mennesker som flykter, må søke asyl eller beskyttelse i et annet land. Dermed er flyktningpolitikken i sitt vesen nasjonal. Men den utøves alltid innenfor rammen av internasjonale konvensjoner, og flyktningpolitikken skal selvsagt også ses i en internasjonal kontekst. Flyktningproblemet er globalt.

Enkeltnasjoner - eller regioner, for den saks skyld - kan ikke isolert forventes å løse de utfordringene som knyttes til ekstraordinære ankomster. Dette, mener sosialdemokratene, må løses på europeisk og globalt nivå. I tillegg må en løsning svare på hvorfor så mange mennesker legger ut på flukt.

Under flyktningkrisen i 2015 hadde man på Nordisk råds sesjon en ekstraordinær event, der blant annet en representant fra OECD var til stede. Han oppfordret de nordiske politikerne til å tenke helhetlig og samarbeide på tvers av nasjonale grenser. Det viste seg da ganske tydelig at det var ulike synspunkter i de nordiske landene, og også mellom de ulike partiene - de så for seg veldig ulike løsninger. Så på dette politikkområdet er det vesensforskjeller når det gjelder innholdet, altså substansen. Det mener vi sosialdemokrater kan gjøre det vanskelig å få vedtatt forslag som dreier seg om nettopp innhold - som å øke antall kvoteflyktninger og å gi enslige asylsøkere permanent opphold.

Når det derimot gjelder prosess, mener vi at det kan være enklere å få tilslutning til en kunnskapsbasert gjennomgang av prosess og av inkluderingstiltak. Her kan allerede nevnes at ministerrådet har laget en helt utmerket veileder om inkludering av innvandrerkvinner i arbeidslivet.

Til sist: Jeg kunne tenke meg å be forslagsstiller presisere hva de konkret mener bør fornyes i Dublin-avtalen.