58. Hans Wallmark (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
58
Henkilö
Speaker role
Nordisk Råds Præsident
Päivämäärä

Jag vill tacka stats- och regeringscheferna och företrädarna för deras aktiva deltagande, och jag vill tacka ledamöterna från Nordiska rådet för en underhållande, bitvis, och konstruktiv debatt. Därmed är det nordiska toppmötet avslutat.