58. Hans Wallmark (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
58
Notandi
Speaker role
Nordisk Råds Præsident
Dagsetning

Jag vill tacka stats- och regeringscheferna och företrädarna för deras aktiva deltagande, och jag vill tacka ledamöterna från Nordiska rådet för en underhållande, bitvis, och konstruktiv debatt. Därmed är det nordiska toppmötet avslutat.