58. Hans Wallmark (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
58
Person
Talerrolle
Nordisk Råds Præsident
Dato

Jag vill tacka stats- och regeringscheferna och företrädarna för deras aktiva deltagande, och jag vill tacka ledamöterna från Nordiska rådet för en underhållande, bitvis, och konstruktiv debatt. Därmed är det nordiska toppmötet avslutat.